top of page

Gravür Dünyası Referansları

Söyleşilerimiz

 1. Abdullah Gül Üniversitesi 

 2. Akdeniz Üniversitesi 

 3. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

 4. Amasya Üniversitesi 

 5. Amerika, University of Michigan 

 6. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

 7. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

 8. Azerbaycan, Devlet Medeniyet ve Sanat Üniversitesi 

 9. Azerbaycan, Hazar Üniversitesi 

 10. Bakırçay Üniversitesi  

 11. Bartın Üniversitesi 

 12. Beykoz Üniversitesi 

 13. Bilkent Üniversitesi 

 14. Boğaziçi Üniversitesi 

 15. Bursa Uludağ Üniversitesi 

 16. Çankırı Karatekin Üniversitesi 

 17. Çukurova Üniversitesi 

 18. Ege Üniversitesi 

 19. Gazi Üniversitesi 

 20. Gebze Teknik Üniversitesi 

 21. Hitit Üniversitesi 

 22. İstanbul Aydın Üniversitesi 

 23. İstanbul Bilgi Üniversitesi  

 24. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 

 25. İstanbul Üniversitesi 

 26. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Araştırma Üniversitesi 

 27. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 

 28. İstinye Üniversitesi 

 29. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 

 30. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

 31. Kapadokya Üniversitesi 

 32. Kırgızistan, Türkiye Manas Üniversitesi 

 33. Maltepe Üniversitesi 

 34. Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

 35. Marmara Üniversitesi 

 36. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

 37. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

 38. Munzur Üniversitesi 

 39. Osmanlı İmparatorluğu'na dair dijital araştırmalar ile yazılı ve görsel kaynaklara erişim sağlamak üzere kurulan Digital Ottoman Studies’in (DOS) veri tabanı 

 40. Sakarya Üniversitesi 

 41. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

 42. Trabzon Üniversitesi 

 43. Uşak Üniversitesi 

Kütüphanemizi Veritabanlarına Alan Üniversiteler (Alfabetik)

 1. Abdullah Gül Üniversitesi https://kutuphane-tr.agu.edu.tr/acik-erisim-veritabanlari

 2. Akdeniz Üniversitesi https://kutuphane.akdeniz.edu.tr/tr/serbest_erisimli_elektronik_kaynaklar-2266

 3. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi https://kddb.alanya.edu.tr/e-kaynaklar/serbest-erisimli-kaynaklar/

 4. Amasya Üniversitesi https://kutuphane.amasya.edu.tr/elektronik-kaynaklar/acik-erisim-veritabanlari.aspx

 5. Amerika, University of Michigan https://guides.lib.umich.edu/NE/ottoman

 6. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi https://lib.hacibayram.edu.tr/Veritabanlari

 7. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi https://www.aybu.edu.tr/kutuphane/tr/sayfa/648/E-K%C3%BCt%C3%BCphaneler

 8. Azerbaycan, Devlet Medeniyet ve Sanat Üniversitesi https://www.admiu.edu.az/lib.php?go=e-baza

 9. Azerbaycan, Hazar Üniversitesi https://khazar.org/en/item/1306

 10. Bakırçay Üniversitesi  https://kutuphane.bakircay.edu.tr/Sayfalar/712/veritabanlari

 11. Bartın Üniversitesi https://kutuphane.bartin.edu.tr/abone-veritabanlari-02264153.html

 12. Beykoz Üniversitesi https://www.beykoz.edu.tr/icerik/3240-acik-erisim-kaynaklari

 13. Bilkent Üniversitesi https://library.bilkent.edu.tr/research-guides/subjects/databases.php?letter=G

 14. Boğaziçi Üniversitesi https://www.library.boun.edu.tr/veritabanlari.php

 15. Bursa Uludağ Üniversitesi https://uludag.edu.tr/kutuphane/konu/view?id=2082

 16. Çankırı Karatekin Üniversitesi http://konurehberi.karatekin.edu.tr/subjects/databases.php?letter=G

 17. Çukurova Üniversitesi https://library.cu.edu.tr/cu/e-kaynaklar/veritabanlari/ucretsiz-veritabanlari/gravur-dunyasi-dijital-gravur-kutuphanesi

 18. Ege Üniversitesi https://kutuphane.ege.edu.tr/tr-10842/kutuphane_veritabani_select.html

 19. Gazi Üniversitesi https://lib.gazi.edu.tr/view/page/15137

 20. Gebze Teknik Üniversitesi https://www.gtu.edu.tr/kategori/3510/0/display.aspx

 21. Hitit Üniversitesi https://kutuphane.hitit.edu.tr/acik-erisim-veritabanlari

 22. İstanbul Aydın Üniversitesi https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/iau-hakkinda/yonetim/genelsekreterlik/kutuphane/Pages/acik-erisim-veritabanlari.aspx

 23. İstanbul Bilgi Üniversitesi  https://library.bilgi.edu.tr/tr/database/?a=G

 24. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi https://www.istun.edu.tr/tr/kutuphane/veritabanlari/abone-veri-tabanlari

 25. İstanbul Üniversitesi https://kutuphane.istanbul.edu.tr/tr/content/deneme-veritabanlari/deneme-veritabanlari

 26. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Araştırma Üniversitesi https://kutuphane.iuc.edu.tr/tr/content/e-kaynaklar/acik-erisim-kaynaklari

 27. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi https://www.yeniyuzyil.edu.tr/kutuphane/Veritabanlari.aspx

 28. İstinye Üniversitesi https://kutuphane.istinye.edu.tr/tr/duyurular/acik-erisim-dijital-gravur-kutuphanesi

 29. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu https://katalog.kavram.edu.tr/vetisbt/?p=1&dil=tr

 30. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü https://libguides.iyte.edu.tr/az.php?a=g

 31. Kapadokya Üniversitesi https://kutuphane.kapadokya.edu.tr/elektronik-kaynaklar/acik-erisimli-veri-tabanlari/

 32. Kırgızistan, Türkiye Manas Üniversitesi http://library.manas.edu.kg/index.php/tr/elektronik-kaynaklar/acik-erisimdeki-veritabanlar

 33. Maltepe Üniversitesi https://yeni-kutuphane.maltepe.edu.tr/vetisbt/

 34. Manisa Celal Bayar Üniversitesi https://kutuphane.mcbu.edu.tr/

 35. Marmara Üniversitesi https://kesifaraci.com/index.jsp?uid=marmara.edu.tr&modul=database-information&ekual=all&search_type=include&db_type=all&permission=all&scope=all&searchword=

 36. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi https://msgsu.edu.tr/kutuphane/veritabanlari

 37. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi https://library.mu.edu.tr/tr-TR/AboneVeriTabanlari/AboneVeriTabanlariListesi/A%C3%A7%C4%B1k%20Eri%C5%9Fim%20Veri%20Tabanlar%C4%B1?page=5&pageSize=25

 38. Munzur Üniversitesi https://www.munzur.edu.tr/birimler/idari/kdd/pages/acikvt.aspx

 39. Osmanlı İmparatorluğu'na dair dijital araştırmalar ile yazılı ve görsel kaynaklara erişim sağlamak üzere kurulan Digital Ottoman Studies’in (DOS) veri tabanı https://digitalottomanstudies.com/photo-collections?lang=tr…

 40. Sakarya Üniversitesi https://kutuphane.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/goster/125243/gravur-dunyasi-dijital-gravur-kutuphanesi

 41. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi https://kutup.gop.edu.tr/duyuruDetay.aspx?d=tr-TR&m=duyuru_detay&mk=36044&id=19137

 42. Trabzon Üniversitesi https://kutuphane.trabzon.edu.tr/S/5554/acik-erisim-kaynaklari

 43. Uşak Üniversitesi https://kutuphane.usak.edu.tr/menu/10398

bottom of page