top of page

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşından (93 Harbi) sonra 03 Mart 1878 Tarihinde İstanbul Yeşilköy'de(San Stefano) İmzalanan Ayastefanos Antlaşması'nın I., III., IV. Ve XIX. Maddeleri Uyarınca Oluşan Harita

The Official Maps To Illustrate Articles I, III, IV And XIX of the Treaty of Peace, Signed At San Stefano, 3 March 1878

Gravürün Basım Tarihi:

1878

Baskı Türü:

Tahta Baskı (Gazete-Arkası Yazılı)

Woodblock Engraving (Newspaper-Text on Reverse)

Sanatçı (Ressam):

Gravürü Yapan:

Basıldığı Kitap-Basımevi:

The İllustrated London News (April 06 1878)

Gravürün Orijinal İsmi:

The Official Maps To Illustrate Articles I, III, IV And XIX of the Treaty of Peace, Signed At San Stefano, 3 March 1878

Etiketler:

03 Mart 1878 Tarihinde İstanbul Yeşilköy'de(San Stefano) İmzalanan Ayastefanos Antlaşması'nın I., III., IV. Ve XIX. Maddeleri Uyarınca Oluşan Haritası ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1878 ; Harita ; Ülke ; Türkiye ; Rumeli ; Trakya ; Balkan Ülkeleri ;
Askeriye ; 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ; 93 Harbi

The Official Maps To Illustrate Articles I, III, IV And XIX of the Treaty of Peace, Signed At San Stefano, 3 March 1878 ; Antique Print ; 19.Century ; 1878 ; Map ; Country ; Europe ; Turkey ; Rumelia ; Balkan States ;
1877-1878 Ottoman-Russian War

İlave Bilgi:

Yüksek kaliteli hali için lütfen bizle iletişime geçiniz
bottom of page