top of page

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşından (93 Harbi) sonra 13 Temmuz 1878 Tarihinde İmzalanan Berlin Antlaşmasına Göre Avrupa'da Osmanlı İmparatorluğu'nun, Bulgarista'nın, Doğu Rumelinin ve Diğer Ülkelerin
Haritaları

The Graphic Map Of Bulgaria, Eastern Roumelia, The Turkish Empire in Europe etc, According To The Treaty of Berlin

Gravürün Basım Tarihi:

1885

Baskı Türü:

Tahta Baskı (Gazete-Arkası Yazılı)

Woodblock Engraving (Newspaper-Text on Reverse)

Sanatçı (Ressam):

Gravürü Yapan:

Basıldığı Kitap-Basımevi:

The Graphic (September 28 1885)

Gravürün Orijinal İsmi:

The Graphic Map Of Bulgaria, Eastern Roumelia, The Turkish Empire in Europe etc, According To The Treaty of Berlin

Etiketler:

13 Temmuz 1878 Tarihinde İmzalanan Berlin Antlaşmasına Göre Avrupa'da Osmanlı İmparatorluğu'nun, Bulgarista'nın, Doğu Rumelinin ve Diğer Ülkelerin Haritaları ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1885 ; Harita ; Ülke ; Türkiye ; Rumeli ; Trakya ; Balkan Ülkeleri ;
Askeriye ; 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ; 93 Harbi

The Graphic Map Of Bulgaria, Eastern Roumelia, The Turkish Empire in Europe etc, According To The Treaty of Berlin ; Antique Print ; 19.Century ; 1885 ; Map ; Country ; Europe ; Turkey ; Rumelia ; Balkan States ; 1877-1878 Ottoman-Russian War

İlave Bilgi:

Yüksek kaliteli hali için lütfen bizle iletişime geçiniz
bottom of page