top of page

Kırım Savaşı Sırasında Baltık Denizi, Finlandiya Körfezi, Kattegat Denizi Ve Kronstadt Adası

Map Of The Baltic Sea, Gulf Of Finland, Cattegat & C., Cronstadt

Gravürün Basım Tarihi:

1856

Baskı Türü:

Çelik Baskı-Orijinal Elle Boyama

Steel Engraving-Original Hand Colored

Sanatçı (Ressam):

Gravürü Yapan:

Basıldığı Kitap-Basımevi:

Pictorial History Of The Russian War 1854-5-6 (W.R.Chambers London & Edinburgh)

Gravürün Orijinal İsmi:

Map Of The Baltic Sea, Gulf Of Finland, Cattegat & C., Cronstadt

Etiketler:

Kırım Savaşı Sırasında Baltık Denizi, Finlandiya Körfezi, Kattegat Denizi Ve Kronstadt Adası ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1856 ; Harita ; Ülke ; Rusya ; Polonya ; Finlandiya ; Norveç ; Danimarka ; Almanya ; Kırım Savaşı ; 1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı

Map Of The Baltic Sea, Gulf Of Finland, Cattegat & C., Cronstadt ; Antique Print ; 19.Century ; 1856 ; Map ; Country ; Russia ; Poland ; Finland ; Norway ; Denmark ; Germany ; Crimean War ; 1853-1856 Ottoman-Russian War ;

İlave Bilgi:

Yüksek kaliteli hali için lütfen bizle iletişime geçiniz
bottom of page