top of page
2e5420_8e163755cbaa4ce3bbf0faf76841268b~
2e5420_8e163755cbaa4ce3bbf0faf76841268b~

Bilindiği üzere, fotoğraf makinasının günlük hayatta kullanılmaya başlanılmasından önce yani, 1850’li yıllar öncesi dönemler için orijinal boyalı resimler dışında toplumların sanatı, tarihi, sosyal hayatı, kültürleri, ülke topografileri, şehir manzaraları, mimarileri vb. hakkında bilgi sahibi olabileceğimiz tek görsel medya aracı antik baskı resimlerdir (herkesin kullandığı ve yanlış bile olsa bilindiği şekliyle gravürlerdir).

Geçmiş yaşamı, mekanları ve duyguları günümüze taşıyarak belgeleyen ve günümüzde hem tarihi bir doküman hem de sanat eseri olarak kabul edilen antik baskı resimler, birçok ülkede kütüphane ve/veya müze konsepti içinde hem dijital olarak hem de fiziksel olarak sanatseverler, akademisyenler, öğrenciler ile mesleki anlamda bu materyalleri kullanacak olan kişi ve kurumların kullanımına sunulmaktadır.

Türkiye’nin ilk Dijital Gravür Kütüphanesi olarak Gravür Dünyası Dijital Gravür Kütüphanesi'nin misyonu, Kütüphanede bulunan antik baskı resim ve haritaları arşivlemek, belgelemek, Türkçe ve İngilizce olarak künyelerini oluşturarak, coğrafyamızla ilgili olanlar öncelikli olmak üzere kültürel mirası koruyacak görsel bir veri tabanı sağlamak suretiyle geniş kapsamlı bir kültür hizmeti sunmaktır. Şu an itibariyle web sitesine konulan 10.000 civarında gravür ve harita bu amaca yönelik olarak atılan ilk adımlardır.

Diğer taraftan, hali hazırda araştırma ve etiketleme süreçleri henüz tamamlanmadığı için kütüphaneye konulamamış çok sayıda gravürün ilerleyen süreçte siteye düzenli aralıklarla eklenmesi planlanmaktadır.

Henüz açık erişime açılmasının üstünden çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, Gravür Dünyası Dijital Gravür Kütüphanesi, Türkiye’nin önde gelen sayılı üniversite kütüphanelerinin ve kütüphanelere bünyesinde yer veren platformların veri tabanları arasında yerini almaya başlamıştır.

Gravür Dünyası Dijital Gravür Kütüphanesi'nin vizyonu ise, yaşadığımız coğrafyanın tarihi ve sanatsal zenginliklerini sergileyecek; sanat ve tarih tutkunlarına, akademisyenlere, öğrencilere ve geleceğin sanatçıları olacak çocuklarımıza uluslararası düzeyde üniversiteler ve müzeler bünyesinde sunulan standartta bir ortam sağlayacak, Türkiye’nin ilk fiziksel gravür kütüphane ve/veya müzesini oluşturmaktır.

Kütüphane ve/veya müzenin oluşturulmasını müteakip yerel ve uluslararası düzeyde sergiler ve çalıştaylar aracılığıyla sanat ve tarihe değer veren kişi, kurum ve kuruluşların bir araya getirilmesinin yaratacağı sinerji ile çok daha büyük projeler ortaya çıkabilecektir. Bunun için İlerleyen dönemde kütüphanede yer alan gravürlerin nitelik ve nicelik olarak daha tatminkar bir düzeye getirilmesi ve kütüphanede mevcut olmayan nadide gravür ve haritaların temin edilebilmesi için sanat ve tarihe değer veren kişi, kurum ve kuruluşlarla ortak projeler gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

bottom of page