top of page

İkinci Sadabad Sarayındaki Çadır Köşkü ve Çağlayanlı Havuzu

Palace Of The Sweet Waters-Palais Des Eaux Douces-Der Palast Des Sussen Wassers

Gravürün Basım Tarihi:

1839

Baskı Türü:

Steel Engraving
Çelik Baskı

Sanatçı (Ressam):

William Henry Bartlett (1809-1854)

Gravürü Yapan:

William Mossman (Active 1838-1864)

Basıldığı Kitap-Basımevi:

The Beauties Of The Bosphorus (London Published For Proprietors By Geo. Virtue 26 Ivy Lane, 1839)
İkinci Sadabad Sarayındaki Çadır Köşkü ve Çağlayanlı Havuzu

Gravürün Orjinal İsmi: 

Palace Of The Sweet Waters-Palais Des Eaux Douces-Der Palast Des Sussen Wassers

Etiketler:

İkinci Sadabad Sarayındaki Çadır Köşkü ve Çağlayanlı Havuzu ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1839 ; Ülke ; Şehir ; Türkiye ; İstanbul ; Kağıthane ; Oryantal ; Osmanlı İmparatorluğu ; Mimari ; Köşk ; Sütun ; Süsleme

Palace Of The Sweet Waters-Palais Des Eaux Douces-Der palast Des Sussen Wassers ; Antique Print ; 19.Century ; 1839 ; Country ; City ; Turkey ; Turkish ; Constantinople ; Istanbul ; Oriental ; Ottoman Empire ; Architecture ; Ornamental ; Costume ; Sadabad Palace ; Kagıthane ; Pool ; Obelisk ; Pillar

Gravürü Yapılan Resim Hakkında Bilgi:

İlave Bilgi:

İstanbul'da Kağıthane Deresi kenarında bulunan ve tarih boyunca aynı yerde yapılıp yıktırılan üç saraydan ikincisidir. İkinci Sadabad Sarayı, Lale Devri'nin ünlü Birinci Sadabad Sarayının yerine 1809-1816 arasında inşa edilmiş ve 1862'de yıktırılmıştır.Gravürde, sarayın baçesinde yer alan ve çağlayanların seyri için yapılan Çadır Köşkü, Kağıthane Deresine bentler yapılmak suretiyle oluşturulmuş çağlayanlar ve havuzun ortasında birbirine sarılmış iki yılan gövdesinden oluşan fıskiyeli bir tunç sütun görülmektedir.

It is the second of the three palaces located on the banks of the Kağıthane Stream in Istanbul, which were built and demolished in the same place throughout history. The second Sadabad Palace was built between 1809 and 1816 in place of the famous First Sadabad Palace of the Tulip Age and was demolished in 1862. The engraving shows the Tent Mansion, which is located at the base of the palace and was built to watch the waterfalls, the waterfalls formed by making the weirs of the Kağıthane Creek, and a bronze column with a fountain consisting of two snake bodies wrapped together in the middle of the pool.

Yüksek kaliteli hali için lütfen bizle iletişime geçiniz
bottom of page