top of page

Kutsal Yedi Kiliseden Birinin Bulunduğu Sardes Antik Şehri Ve Artemis Tapınağı

Sardis, One Of The Seven Churches, Rev.III.1.6.

Gravürün Basım Tarihi:

1835

Baskı Türü:

Steel Engraving
Çelik Baskı

Sanatçı (Ressam):

Clarkson Stanfield (1793-1867)

Gravürü Yapan:

William Finden (1787-1852)

Basıldığı Kitap-Basımevi:

Landscape Illustrations of the Bible (London, Published 1835 By John Murray & Sold Also By. C.Tilt, 86 Fleet Street)
Kutsal Yedi Kiliseden Birinin Bulunduğu Sardes Antik Şehri Ve Artemis Tapınağı

Gravürün Orjinal İsmi: 

Sardis, One Of The Seven Churches, Rev.III.1.6.

Etiketler:

Kutsal Yedi Kiliseden Birinin Bulunduğu Sardes Antik Şehri Ve Artemis Tapınağı ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1835 ; Ülke ; Şehir ; Türkiye ; Manisa ; Salihli ; Sart ; Sardis ; Türk ; Oryantal ; Osmanlı İmparatorluğu ; Antik Şehir ; Yedi Kilise ; Din ; Manzara ; Sart Çayı ; Bozdağ ; Horse

Sardis, One Of The Seven Churches. Rev.III.1.6. ; Antique Print ; 19.Yüzyıl ; 1835 ; Country ; City ; Turkey ; Manisa ; Salihli ; Sart ; Sardes ; Turkish ; Oriental ; Ottoman Empire ; The Seven Churches ; Religion ; Bible ; Antique City ; Landscape ; Sart River ; Boz Mountain ; Horse ; Artemis Temple

Gravürü Yapılan Resim Hakkında Bilgi:

İlave Bilgi:

Sardis Antik şehri, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sart kasabası yakınlarında bulunmaktadır. Antik Şehir M.Ö 1200-546 yılları arasında hüküm sürmüş Lidya Krallığı’nın başkenti olmuştur. Şehir, tarihte sırasıyla Lidyalılar, Persler, Bergama Krallığı, Roma ve Doğu Roma hakimiyetinde kalmıştır. Paranın ilk basıldığı yer olan Sardis Antik şehrinde Mezopotamya'dan sonra en büyük savunma duvarı bulunmaktaymış. Sardes Antik Kenti’nin kalıntıları arasında, anıtsal bir Hamam-Gymnasion (Hamam ve Spor Merkezi) Kompleksi, Artemis Tapınağı, Sinagog, Kilise, Altın Arıtma Atölyeleri, Agora (Çarşı) ve Akropol (Üst Yerleşke) bulunmaktadır. İncil'in ikinci bölümünde yer alan Yeni Ahite göre, Hazreti İsa Aziz (Havari) Yuhanna'ya görünür ve yedi kiliseye iletilmek üzere “mesajlar” verir. Kendilerine mesajlar yollanan bu yedi kilise, Hıristiyanlığın ilk kiliseleri olarak kabul edilmekte ve Türkiye'de bulunmaktadırlar. M.S. 53-56 tarihlerinde Aziz (Tarsus'lu) Pavlus tarafından Roma İmparatorluğu döneminde kurulan bu kiliseler kurulduğu yerin Roma dönemindeki adıyla anılır:1.Efes (Ephesos) (Selçuk) 2.İzmir (Smyrna) 3.Bergama (Pergamon) 4.Salihli (Sardes) 5.Alaşehir (Philadelphia) 6.Denizli (Laodikeia) 7.Akhisar (Thyateira). İncil'de sözü edilen ve Aziz Pavlus tarfından kurulan bu yedi kiliseden biri Sardis Antik Şehrinde Artemis Tapınağının arkasına yapılmıştır. Artemis Tapınağı, Sart (Pactolos) Vadisi'nde yer alır ve en büyük yedi antik tapınaktan biridir. İon Düzeni'nde inşa edilen tapınağın bugün sadece iki sütunu ayaktadır.

The ancient city of Sardis is located near the town of Sart in the Salihli district of Manisa. The Ancient City was the capital of the Lydian Kingdom, which ruled between 1200-546 BC. The city remained under the domination of Lydians, Persians, Pergamon Kingdom, Rome and Eastern Rome respectively in history. In the ancient city of Sardis, where the money was first minted, there was the largest defense wall after Mesopotamia. Among the ruins of Sardes Ancient City are a monumental Hammam-Gymnasion (Bath and Sports Center) Complex, Temple of Artemis, Synagogue, Church, Gold Refining Workshops, Agora (Bazaar) and Acropolis (Upper Campus). One of the first seven churches in Anatolia was built here behind the Temple of Artemis. According to the New Testament in the second part of the Bible, the Prophet Jesus appears to Saint (Apostle) John and gives "messages" to be delivered to the seven churches. Messages sent to these seven churches themselves, and are regarded as the first Christian churches in Turkey are located. M.S. Established by Saint (from Tarsus) Paul during the Roman Empire in 53-56, these churches are named after the Roman period: 1.Ephesus (Ephesos) (Selçuk) 2.İzmir (Smyrna) 3.Bergama (Pergamon) 4.Salihli ( Sardes) 5.Alaşehir (Philadelphia) 6.Denizli (Laodikeia) 7.Akhisar (Thyateira). One of these seven churches mentioned in the Bible and founded by St. Paul was built behind the Temple of Artemis in the Ancient City of Sardis. The Artemis Temple is located in the Sart (Pactolos) Valley and one of the seven largest ancient temples. Only two columns of the temple built in the Ionian Order are standing today.

Yüksek kaliteli hali için lütfen bizle iletişime geçiniz
bottom of page