top of page

Sardes Antik Şehri

Sardis

Gravürün Basım Tarihi:

1840'lar-1850'ler

Baskı Türü:

Steel Engraving
Çelik Baskı

Sanatçı (Ressam):

Thomas Allom (1804-1872)

Gravürü Yapan:

Edward Paxman Brandard (1819-1898)

Basıldığı Kitap-Basımevi:

London Virtue & Co.
Sardes Antik Şehri

Gravürün Orjinal İsmi: 

Sardis

Etiketler:

Sardes Antik Şehri ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1840'lar-1850'ler ; Ülke ; Şehir ; Türkiye ; Manisa ; Salihli ; Sart ; Sardis ; Türk ; Oryantal ; Osmanlı İmparatorluğu ; Antik Şehir ; Yedi Kilise ; Din ; Manzara ; Sart Çayı ; Bozdağ ; Deve ; Keçi ; Çoban ; Akropol

Sardis ; Antique Print ; 19.Yüzyıl ; 1840's-1850's ; Country ; City ; Turkey ; Manisa ; Salihli ; Sart ; Sardes ; Turkish ; Oriental ; Ottoman Empire ; The Seven Churches ; Religion ; Bible ; Antique City ; Landscape ; Sart River ; Boz Mountain ; Camel ; Goat ; Shepherd

Gravürü Yapılan Resim Hakkında Bilgi:

İlave Bilgi:

Sardis Antik şehri, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sart kasabası yakınlarında bulunmaktadır. Antik Şehir M.Ö 1200-546 yılları arasında hüküm sürmüş Lidya Krallığı’nın başkenti olmuştur. Şehir, tarihte sırasıyla Lidyalılar, Persler, Bergama Krallığı, Roma ve Doğu Roma hakimiyetinde kalmıştır. Paranın ilk basıldığı yer olan Sardis Antik şehrinde Mezopotamya'dan sonra en büyük savunma duvarı bulunmaktaymış. Sardes Antik Kenti’nin kalıntıları arasında, anıtsal bir Hamam-Gymnasion (Hamam ve Spor Merkezi) Kompleksi, Artemis Tapınağı, Sinagog, Kilise, Altın Arıtma Atölyeleri, Agora (Çarşı) ve Akropol (Üst Yerleşke) bulunmaktadır. İncil'in ikinci bölümünde yer alan Yeni Ahite göre, Hazreti İsa Aziz (Havari) Yuhanna'ya görünür ve yedi kiliseye iletilmek üzere “mesajlar” verir. Kendilerine mesajlar yollanan bu yedi kilise, Hıristiyanlığın ilk kiliseleri olarak kabul edilmekte ve Türkiye'de bulunmaktadırlar. M.S. 53-56 tarihlerinde Aziz (Tarsus'lu) Pavlus tarafından Roma İmparatorluğu döneminde kurulan bu kiliseler kurulduğu yerin Roma dönemindeki adıyla anılır:1.Efes (Ephesos) (Selçuk) 2.İzmir (Smyrna) 3.Bergama (Pergamon) 4.Salihli (Sardes) 5.Alaşehir (Philadelphia) 6.Denizli (Laodikeia) 7.Akhisar (Thyateira). İncil'de sözü edilen ve Aziz Pavlus tarfından kurulan bu yedi kiliseden biri Sardis Antik Şehrinde Artemis Tapınağının arkasına yapılmıştır.

The ancient city of Sardis is located near the town of Sart in the Salihli district of Manisa. The Ancient City was the capital of the Lydian Kingdom, which ruled between 1200-546 BC. The city remained under the domination of Lydians, Persians, Pergamon Kingdom, Rome and Eastern Rome respectively in history. In the ancient city of Sardis, where the money was first minted, there was the largest defense wall after Mesopotamia. Among the ruins of Sardes Ancient City are a monumental Hammam-Gymnasion (Bath and Sports Center) Complex, Temple of Artemis, Synagogue, Church, Gold Refining Workshops, Agora (Bazaar) and Acropolis (Upper Campus). One of the first seven churches in Anatolia was built here behind the Temple of Artemis. According to the New Testament in the second part of the Bible, the Prophet Jesus appears to Saint (Apostle) John and gives "messages" to be delivered to the seven churches. Messages sent to these seven churches themselves, and are regarded as the first Christian churches in Turkey are located. M.S. Established by Saint (from Tarsus) Paul during the Roman Empire in 53-56, these churches are named after the Roman period: 1.Ephesus (Ephesos) (Selçuk) 2.İzmir (Smyrna) 3.Bergama (Pergamon) 4.Salihli ( Sardes) 5.Alaşehir (Philadelphia) 6.Denizli (Laodikeia) 7.Akhisar (Thyateira). One of these seven churches mentioned in the Bible and founded by St. Paul was built behind the Temple of Artemis in the Ancient City of Sardis.

Yüksek kaliteli hali için lütfen bizle iletişime geçiniz
bottom of page