top of page

Bergama'da Aziz John (Aziz Yuhanna-Aziz Jean) Kilisesinin Kalıntıları

Remains Of The Church Of St John´s, Pergamus

Gravürün Basım Tarihi:

1840'lar-1850'ler

Baskı Türü:

Steel Engraving
Çelik Baskı

Sanatçı (Ressam):

Thomas Allom (1804-1872)

Gravürü Yapan:

James Tingle (Active 1824-1850)

Basıldığı Kitap-Basımevi:

The London Printing And Publishing Company Limited
Bergama'da Aziz John (Aziz Yuhanna-Aziz Jean) Kilisesinin Kalıntıları

Gravürün Orjinal İsmi: 

Remains Of The Church Of St John´s, Pergamus

Etiketler:

Bergama 'da Aziz John (Aziz Yuhanna-Aziz Jean) Kilisesinin Kalıntıları ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1840'lar-1850'ler ; Ülke ; Türkiye ; Şehir ; İzmir ; Smyrna ; Bergama ; Oryantal ; Osmanlı İmparatorluğu ; Yedi Kilise ; Din ; İncil ; Mimari ; Kervan ; Deve ; Kızılavlu Bazilikası ; Seramis Tapınağı

Remains Of The Church Of St John´s, Pergamus ; Antique Print ; 19:Century ; 1840's-1850's ; Country ; City ; Turkey ; Izmir ; Smyrna ; Bergama ; Turkish ; Oriental ; Ottoman Empire ; The Seven Churches ; Religion ; Bible ; Ancient City ; Architecture ; Caravan ; Camel ; Red Courtyard Basilica ; Seramis Temple

Gravürü Yapılan Resim Hakkında Bilgi:

İlave Bilgi:

İncil'in ikinci bölümünde yer alan Yeni Ahite göre, Hazreti İsa Aziz (Havari) Yuhanna'ya görünür ve yedi kiliseye iletilmek üzere “mesajlar” verir. Kendilerine mesajlar yollanan bu yedi kilise, Hıristiyanlığın ilk kiliseleri olarak kabul edilmekte ve Türkiye'de bulunmaktadırlar. M.S. 53-56 tarihlerinde Aziz (Tarsus'lu) Pavlus tarafından Roma İmparatorluğu döneminde kurulan bu kiliseler kurulduğu yerin Roma dönemindeki adıyla anılır:1.Efes (Ephesos) (Selçuk) 2.İzmir (Smyrna) 3.Bergama (Pergamon) 4.Salihli (Sardes) 5.Alaşehir (Philadelphia) 6.Denizli (Laodikeia) 7.Akhisar (Thyateira). İncil' de sözü edilen yedi kiliseden biri olan Aziz John (Aziz Yuhanna-Aziz Jean) Kilisesi (halk tarafından Kızıl Avlu olarak adlandırılan) Bergama'da bulunmaktadır. Bergama, Hıristiyanlık döneminde bir piskoposluk merkezidir. Kilise Mısır Tanrısı Serapis'e adanan tapınak olarak yapılmıştır. Ancak, Kızıl Avlu, hıristiyanlığın yasak olduğu dönemlerde, Hıristiyanların toplanıp gizlice ibadet ettikleri bir kilisedir. İncil'in St John''un kaleme aldığı Revelation bölümünde sözü edilen 7 kiliseden kesin olarak yeri bilinen tek kilisedir. Kızıl Avlu diye adlandırılmasının sebebi dışarıdan bakıldığında tamamen kırmızı tuğla ile kaplı olmasıdır. Binayı kaplayan mermerlerden birkaçı bugün bile görülmektedir. Bizans döneminde kiliseye döndürülen Seramis Tapınağı Osmanlı Dönemi'nde hapishane olarak kullanılmıştır. Şu an bu kulelerden biri cami olarak kullanılmaktadır.

According to the New Testament in the second part of the Bible, the Prophet Jesus appears to Saint (Apostle) John and gives "messages" to be delivered to the seven churches. Messages sent to these seven churches themselves, and are regarded as the first Christian churches in Turkey are located. M.S. Established by Saint (from Tarsus) Paul during the Roman Empire in 53-56, these churches are named after the Roman period: 1.Ephesus (Ephesos) (Selçuk) 2.İzmir (Smyrna) 3.Bergama (Pergamon) 4.Salihli ( Sardes) 5.Alaşehir (Philadelphia) 6.Denizli (Laodikeia) 7.Akhisar (Thyateira). One of the seven churches mentioned in the Bible, the Saint John (Saint Jean) Church (called Red Hall by the locals) is located in Bergama. Bergama was an episcopal center in the Christian era. The church was built as a temple dedicated to the Egyptian God Serapis. However, the Red Hall is a church where Christians gather and worship secretly during times when Christianity is forbidden. Of the 7 churches mentioned in the Bible's Revelation by St John, it is the only church whose exact location is known. The reason why it is called Red Courtyard is that it is completely covered with red bricks when viewed from the outside. A few of the marbles covering the building can be seen even today. The Seramis Temple, which was converted to a church in the Byzantine period, was used as a prison in the Ottoman Period. One of these towers is currently used as a mosque.

Yüksek kaliteli hali için lütfen bizle iletişime geçiniz
bottom of page