top of page

Hazreti İsa'nın Hazreti Yusuf ve Hazreti Meryem ile Beraber Mısır'a Gitmesi, Matthew (Matta), Chapter (Bölüm) II. Verse (Ayet) 14.

When He Arose He Took The Young Child & His Mother By Night & Departed into Egypt, Matth. 2. Verse. 14.

Gravürün Basım Tarihi:

1750'ler

Baskı Türü:

Copper Engraving
Bakır Baskı

Sanatçı (Ressam):

Gravürü Yapan:

Basıldığı Kitap-Basımevi:

Mr.S.Clark's Family Bible (Sold By I.Fuller)

Gravürün Orjinal İsmi: 

When He Arose He Took The Young Child & His Mother By Night & Departed into Egypt, Matth. 2. Verse. 14.

Etiketler:

Hazreti İsa'nın Hazreti Yusuf ve Hazreti Meryem ile Beraber Mısır'a Gitmesi, Matthew(Matta) II. Verse(Ayet) 14. ; Gravür ; 18.Yüzyıl ; 1750'ler ; Din ; İncil ; Yeni Ahit ; Matta ; Portre ; Erkek ; Kadın ; Çocuk ; Kostüm

When He Arose He Took The Young Child & His Mother By Night & Departed into Egypt, Matth. 2. Verse. 14. ; Antique Print ; 18.Century ; 1750's ; Religion ; Bible ; New Testament ; Potrait ; Man ; Woman ;
Child ; Costume ;

Gravürü Yapılan Resim Hakkında Bilgi:

İlave Bilgi:

Yüksek kaliteli hali için lütfen bizle iletişime geçiniz
bottom of page