top of page

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşından (93 Harbi) sonra 13 Temmuz 1878 Tarihinde İmzalanan Berlin Antlaşmasına Göre Avrupa'da Osmanlı İmparatorluğu'nun, Bulgarista'nın, Doğu Rumelinin ve Diğer Ülkelerin
Haritaları

The Graphic Map Of Bulgaria, Eastern Roumelia, The Turkish Empire in Europe etc, According To The Treaty of Berlin

Printing Date of Antique print:

1885

Print Type:

Tahta Baskı (Gazete-Arkası Yazılı)

Woodblock Engraving (Newspaper-Text on Reverse)

Artist (Painter):

Printed by (Engraver):

Published Book-Printing House:

The Graphic (September 28 1885)

Name of Antique print:

The Graphic Map Of Bulgaria, Eastern Roumelia, The Turkish Empire in Europe etc, According To The Treaty of Berlin

Labels:

13 Temmuz 1878 Tarihinde İmzalanan Berlin Antlaşmasına Göre Avrupa'da Osmanlı İmparatorluğu'nun, Bulgarista'nın, Doğu Rumelinin ve Diğer Ülkelerin Haritaları ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1885 ; Harita ; Ülke ; Türkiye ; Rumeli ; Trakya ; Balkan Ülkeleri ;
Askeriye ; 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ; 93 Harbi

The Graphic Map Of Bulgaria, Eastern Roumelia, The Turkish Empire in Europe etc, According To The Treaty of Berlin ; Antique Print ; 19.Century ; 1885 ; Map ; Country ; Europe ; Turkey ; Rumelia ; Balkan States ; 1877-1878 Ottoman-Russian War

Add. Info:

© Copyright
bottom of page