top of page

Balkan Yarımadası, Avrupada'ki Türkiye, Bulgaristan, Doğu Rumeli, Romanya, Servia Ve Karadağ-Çanakkale Boğazı ve Çevresi-İstanbul

Balkan Peninsula, Turkey in Europa With Bulgaria And Eastern Rumelia, Rumania,Servia And Montenegro-Dardanelles And Vicinity-
Constantinople

Printing Date of Antique print:

1903

Print Type:

Renkli Taş Baskı

Lithography-Colored

Artist (Painter):

Printed by (Engraver):

Published Book-Printing House:

Encyclopaedia Britannica

Name of Antique print:

Balkan Peninsula, Turkey in Europa With Bulgaria And Eastern Rumelia, Rumania,Servia And Montenegro-Dardanelles And Vicinity-
Constantinople

Labels:

Balkan Yarımadası, Avrupada'ki Türkiye, Bulgaristan, Doğu Rumeli, Romanya, Servia Ve Karadağ-Çanakkale Boğazı ve Çevresi-İstanbul ; Gravür ; 20.Yüzyıl ; 1903 ; Harita ; Ülke ; Türkiye ; Osmanlı İmparatorluğu ; Oryantal ; Balkan Ülkeleri ; Rumeli ; Yunanistan ; Romanya ; Bulgaristan ; Arnavutluk ; Kosova ; Sırbistan ; Bosna Hersek ; Hırvatistan ; Moldova

Balkan Peninsula, Turkey İn Europa With Bulgaria And Eastern Rumelia, Rumania,Servia And Montenegro-Dardanelles And Vicinity-Constantinople ; Antique Print ; 20 Century ; 1903 ; Map ; Country ; City ; Turkey ; Istanbul ; Çanakkale ; Ottoman Empire ; Oriental ; Balkan States ; Rumelia ; Greece ; Romania ; Bulgaria ; Albania ; Kosova ; Serbia ; Bosnia And Herzegovina ; Croatia ; Moldova

Add. Info:

© Copyright
bottom of page