top of page

Antik Yunan Tarihçi General Tukididis`in Anlatım ve Tasviri Ile Peloponez Savaşları Kapsamında Çanakkale Boğazında Gerçekleşen Cynossema Deniz Savaşı Haritası (M.Ö. 411)

Battle of Cynos-Sema, Thucydides

Printing Date of Antique print:

1832

Print Type:

Çelik Baskı

Steel Engraving

Artist (Painter):

Printed by (Engraver):

Published Book-Printing House:

Maps and Plans Illustrative of Thucydides-Engraved For & Published By J.Vincent, Oxford

Name of Antique print:

Battle of Cynos-Sema, Thucydides

Labels:

Antik Yunan Tarihçi General Tukididis`in Anlatım ve Tasviri Ile Peloponez Savaşları Kapsamında Çanakkale Boğazında Gerçekleşen Cynossema Deniz Savaşı Haritası (M.Ö. 411) ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1832 ; Harita ; Savaş ; Askeriye ; Ülke ; Türkiye ; Çanakkale Boğazı

Battle of Cynos-Sema, Thucydides ; Antique Print ; 19.Century ; 1832 ; Map ; Military ; Country ; Turkey ; Dardanelles ; Hellespont ; Thucydides ; History of the Peloponnesian War

Tukididis (M.Ö. 460-M.Ö. 400), Antik Yunan tarihçisi ve Atinalı generaldir. Tukididis, Atina ile Sparta arasındaki 30 yıl süren ve M.Ö. 404 yılında sona eren ünlü Peloponez Savaşı sırasında yaşamış ve bu savaşları anlatmis ve tasvir etmiştir. Cynossema Deniz Savasi (M.Ö. 411) Atina ile Sparta deniz filoları arasında Canakkale Bogazinda yapıldı.

Add. Info:

Thucydides ( 460- 400 BC) was an Athenian historian and general. His History of the Peloponnesian War recounts the fifth-century BC war between Sparta and Athens until the year 411 BC.The naval Battle of Cynossema (411 BC) were fought between the Athenian and Spartan fleets in Dardanelles (Hellespont)

© Copyright
bottom of page