top of page

Antik Yunan Tarihçi General Tukididis`in Anlatım ve Tasviri Ile Peloponez Savaşları Kapsamında Gerçekleşen Mantineia Savaşı Haritası (M.Ö. 418)

Battle of Mantinea, Thucydides

Printing Date of Antique print:

1832

Print Type:

Çelik Baskı

Steel Engraving

Artist (Painter):

Printed by (Engraver):

Published Book-Printing House:

Maps and Plans Illustrative of Thucydides-Engraved For & Published By J.Vincent, Oxford

Name of Antique print:

Battle of Mantinea, Thucydides

Labels:

Antik Yunan Tarihçi General Tukididis`in Anlatım ve Tasviri Ile Peloponez Savaşları Kapsamında Gerçekleşen Mantineia Savaşı Haritası (M.Ö. 418) ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1832 ; Harita ; Savaş ; Askeriye ; Ülke ; Yunanistan ;

Battle of Mantinea, Thucydides ; Antique Print ; 19.Century ; 1832 ; Map ; Military ; Country ; Greece:Thucydides ; History of the Peloponnesian War

Tukididis (M.Ö. 460-M.Ö. 400), Antik Yunan tarihçisi ve Atinalı generaldir. Tukididis, Atina ile Sparta arasındaki 30 yıl süren ve M.Ö. 404 yılında sona eren ünlü Peloponez Savaşı sırasında yaşamış ve bu savaşları anlatmis ve tasvir etmiştir. Mantinea savasi (M.Ö. 418), Mantinealılar ve onların Delialı müttefikleri ile Thebans ve Peloponnesoslu müttefikleri arasında yapılan bir kara muharebesiydi.

Add. Info:

Thucydides ( 460- 400 BC) was an Athenian historian and general. His History of the Peloponnesian War recounts the fifth-century BC war between Sparta and Athens until the year 411 BC. The battle of Mantinea (418 BC)was a land battle fought between Mantineans and their Delian allies versus the Thebans and their Peloponnesian allies.

© Copyright
bottom of page