top of page

Antik Yunan Tarihçi General Tukididis`in Anlatım ve Tasviri Ile Peloponez Savaşları Kapsamında Gerçekleşen Korkyra (Corfu) Deniz Savaşı Haritası

Corcyra, to Illustrate the Sedition, Thucydides

Printing Date of Antique print:

1832

Print Type:

Çelik Baskı

Steel Engraving

Artist (Painter):

Printed by (Engraver):

Published Book-Printing House:

Maps and Plans Illustrative of Thucydides-Engraved For & Published By J.Vincent, Oxford

Name of Antique print:

Corcyra, to Illustrate the Sedition, Thucydides

Labels:

Antik Yunan Tarihçi General Tukididis`in Anlatım ve Tasviri Ile Peloponez Savaşları Kapsamında Gerçekleşen Korkyra (Corfu) Deniz Savaşı Haritası ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1832 ; Harita ; Savaş ; Askeriye ; Ülke ; Yunanistan ;

Corcyra, to Illustrate the Sedition, Thucydides ; Antique Print ; 19.Century ; 1832 ; Map ; Military ; Country ; Greece:Thucydides ; History of the Peloponnesian War

Tukididis (M.Ö. 460-M.Ö. 400), Antik Yunan tarihçisi ve Atinalı generaldir. Tukididis, Atina ile Sparta arasındaki 30 yıl süren ve M.Ö. 404 yılında sona eren ünlü Peloponez Savaşı sırasında yaşamış ve bu savaşları anlatmis ve tasvir etmiştir. Bu Deniz Savasi Atina ve Peloponnesos deniz filoları arasında yapıldı.

Add. Info:

Thucydides ( 460- 400 BC) was an Athenian historian and general. His History of the Peloponnesian War recounts the fifth-century BC war between Sparta and Athens until the year 411 BC. This naval Battle were fought between the Athenian and Peloponnesian fleets.

© Copyright
bottom of page