top of page

Antik Yunan Tarihçi General Tukididis`in Anlatım ve Tasviri Ile Peloponez Savaşları Kapsamında Gerçekleşen Sybota Deniz Savaşı (M.Ö. 433), Potidaea Ayaklanması ve Kuşatması (M.Ö. 432) ve Strados Savaşı (MÖ 429) Haritaları

Battle Of Sybota-Siege Of Potidaea-Battle Of Strados, Thucydides

Printing Date of Antique print:

1832

Print Type:

Çelik Baskı

Steel Engraving

Artist (Painter):

Printed by (Engraver):

Published Book-Printing House:

Maps and Plans Illustrative of Thucydides-Engraved For & Published By J.Vincent, Oxford

Name of Antique print:

Battle Of Sybota-Siege Of Potidaea-Battle Of Strados, Thucydides

Labels:

Antik Yunan Tarihçi General Tukididis`in Anlatım ve Tasviri Ile Peloponez Savaşları Kapsamında Gerçekleşen Sybota Deniz Savaşı (M.Ö. 433), Potidaea Ayaklanması ve Kuşatması (M.Ö. 432) ve Strados Savaşı (MÖ 429) Haritaları ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1832 ; Harita ; Savaş ; Askeriye ; Ülke ; Yunanistan ;

Battle Of Sybota-Siege Of Potidaea-Battle Of Strados, Thucydides ; Antique Print ; 19.Century ; 1832 ; Map ; Military ; Country ; Greece:Thucydides ; History of the Peloponnesian War

Tukididis (M.Ö. 460-M.Ö. 400), Antik Yunan tarihçisi ve Atinalı generaldir. Tukididis, Atina ile Sparta arasındaki 30 yıl süren ve M.Ö. 404 yılında sona eren ünlü Peloponez Savaşı sırasında yaşamış ve bu savaşları anlatmis ve tasvir etmiştir. Sybota Deniz Savasi MÖ 433'te Corcyra (modern Korfu) ile Korint arasında gerçekleşen bir deniz savasidir. Potidea Ayaklanması ve kusatmasi, MÖ 432 yılında Halkidiki Yarımadası'ndaki Potidea kenti'nin Atina'ya karşı başlattığı bir ayaklanmadır. Kent dışında gerçekleşen muharebenin ardından Atinalilar tarafindan Potidea Kenti kuşatılmıştır.

Add. Info:

Thucydides ( 460- 400 BC) was an Athenian historian and general. His History of the Peloponnesian War recounts the fifth-century BC war between Sparta and Athens until the year 411 BC. The Battle of Sybota took place in 433 BCE between Corcyra (modern Corfu) and Corinth.Battle and Siege of Potidæa in 432 BCE was fought between the Corinthians and Potidæaens, and the Athenians.

© Copyright
bottom of page