top of page

Hristiyanlığın Apocaloptic (Yeni Ahitde Aziz Yuhanna'ya Vahiyle Bildirilen) Yedi Kilisesinin Yer Aldığı Anadolu (Küçük Asya)-Tarsus Manzarası

Asia Minor Shewing The Seven Apocaloptic Churches Of Asia-Tarsus

Gravürün Basım Tarihi:

1830'lar

Baskı Türü:

Çelik Baskı

Steel Engraving

Sanatçı (Ressam):

Gravürü Yapan:

Basıldığı Kitap-Basımevi:

Gravürün Orijinal İsmi:

Asia Minor Shewing The Seven Apocaloptic Churches Of Asia-Tarsus

Etiketler:

Hristiyanlığın Apocaloptic(Yeni Ahitde Aziz Yuhanna'ya Vahiyle Bildirilen) Yedi Kilisesinin Yer Aldığı Anadolu (Küçük Asya)-Tarsus Manzarası ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1830'lar ; Harita ; Ülke ; Şehir ; Türkiye ; Tarsus ; Asya ; Oryantal ; Din ; İncil

Asia Minor Shewing The Seven Apocaloptic Churches Of Asia-Tarsus ; Antique Print ; 19.Century ; 1830's ; Map ; Country ; City ; Turkey ; Tarsus ; Oriental ; Anatolia ; Religion ; Bible

İncil'in ikinci bölümünde yer alan Yeni Ahite göre, Hazreti İsa Aziz (Havari) Yuhanna'ya görünür ve yedi kiliseye iletilmek üzere “mesajlar” verir. Kendilerine mesajlar yollanan bu yedi kilise, Hıristiyanlığın ilk kiliseleri olarak kabul edilmekte ve Türkiye'de bulunmaktadırlar. M.S. 53-56 tarihlerinde misyoner(Tarsus'lu) Pavlus tarafından Roma İmparatorluğu döneminde kurulan bu kiliseler kurulduğu yerin Roma dönemindeki adıyla anılır:1.Efes (Ephesos) (Selçuk) 2.İzmir (Smyrna) 3.Bergama (Pergamon) 4.Salihli (Sardes) 5.Alaşehir (Philadelphia) 6.Denizli (Laodikeia) 7.Akhisar (Thyateira). Kiliselerin bulunduğu yerler yıldız işareti ile gravürde gösterilmiştir.

İlave Bilgi:

According to the New Testament in the second part of the Bible, the Prophet Jesus appears to Saint (Apostle) John and gives "messages" to be delivered to the seven churches. Messages sent to these seven churches themselves, and are regarded as the first Christian churches in Turkey are located. M.S. Established by Saint (from Tarsus) Paul during the Roman Empire in 53-56, these churches are named after the Roman period: 1.Ephesus (Ephesos) (Selçuk) 2.İzmir (Smyrna) 3.Bergama (Pergamon) 4.Salihli ( Sardes) 5.Alaşehir (Philadelphia) 6.Denizli (Laodikeia) 7.Akhisar (Thyateira). The locations of the churches are shown on the engraving with an asterisk

Yüksek kaliteli hali için lütfen bizle iletişime geçiniz
bottom of page