top of page

Kırım Savaşı sırasında Gerçekleşen 25 Ekim 1854 Tarihindeki Balaklava Ve 05 Kasım 1854 Tarihindeki İnkerman Savaşlarının Haritaları

Map Of Battles Of Balaklava And inkermann

Printing Date of Antique print:

1856

Print Type:

Çelik Baskı (Arkası Yazılı)

Steel Engraving (Text on Reverse)

Artist (Painter):

Printed by (Engraver):

Published Book-Printing House:

Pictorial History Of The Russian War 1854-5-6

Name of Antique print:

Map Of Battles Of Balaklava And inkermann

Labels:

25 Ekim 1854 Tarihindeki Balaklava Ve 05 Kasım 1854 Tarihindeki İnkerman Savaşlarının Haritaları ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1856 ; Harita ; Ülke ; Ukrayna ; Rusya ; Askeriye ; Kırım Savaşı ; 1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı

Map Of Battles Of Balaklava And Inkermann ; Antique Print ; 19.Century ; 1856 ; Map ; Country ; Ukraine ; Russia ; Military ; Crimean War ; 1853-1856 Ottoman-Russian War ;

Add. Info:

© Copyright
bottom of page