top of page

Kudüs Yakınlarında Ziph Şehrinin Kayalıkları Üzerinde Mar Saba Manastırı

The Monastery Of Santa Saba In The Wilderness Of Ziph Near Jerusalem-Monastere De Santa Saba

Gravürün Basım Tarihi:

1841

Baskı Türü:

Steel Engraving
Çelik Baskı

Sanatçı (Ressam):

Thomas Allom (1804-1872)

Gravürü Yapan:

Samuel Bradshaw (Active 1832-1880)

Basıldığı Kitap-Basımevi:

Fisher, Son & Co. London & Paris
Kudüs Yakınlarında Ziph Şehrinin Kayalıkları Üzerinde Mar Saba Manastırı

Gravürün Orjinal İsmi: 

The Monastery Of Santa Saba In The Wilderness Of Ziph Near Jerusalem-Monastere De Santa Saba

Etiketler:

Kudüs Yakınlarında Ziph Şehrinin Kayalıkları Üzerinde Mar Saba Manastırı ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1841 ; Ülke ; İsrail ; Oryantal ; Osmanlı İmparatorluğu ; Ortadoğu ; Kutsal Topraklar ; Mimari ; Kilise ; Din ; Dağ ; Manzara

The Monastery Of Santa Saba In The Wilderness Of Ziph Near Jerusalem Monastere De Santa Saba ; Antique Print ; 19.Century ; 1841 ; Country ; Israel ; Oriental ; Ottoman Empire ; Middle East ; Holy Land ; Architecture ; Monastery Of Mar Saba (St.Sabas) ; Church ; Convent ; Mountain ; Religion ; Landscape

Gravürü Yapılan Resim Hakkında Bilgi:

İlave Bilgi:

Kayseri Talas'tan gelen Aziz Saba tarafından M.S. 484 yılında Kudüs'e 20 kilometre uzaklıkta inşa edilen Mar Saba Manastırı Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesine bağlıdır. Kadınların giremediği manastırda dış dünyaya kapalı bir yaşam sürülmektedir. Ziph şehri, El Halil şehrinin güney doğusunda ve Judeah Dağlarının üzerinde bulunduğu İncilde bahsedilmiş olan bir şehirdir.

Mar Saba Monastery, built 20 kilometers from Jerusalem in 484 AD by Saint Saba, who came from Kayseri Talas, is affiliated with the Jerusalem Greek Orthodox Patriarchate. A life closed to the outside world is lived in the monastery where women cannot enter.

Yüksek kaliteli hali için lütfen bizle iletişime geçiniz
bottom of page