top of page

Baalbek Antik Şehrinin Kalıntıları, Hazreti Süleyman'ın Zengin Şehri

Ruins Of Balbec, A Store City Of Solomon

Printing Date of  Antique Print:

1860

Antique Print Type:

Steel Engraving

Çelik Baskı

Artist (Painter):

William Henry Bartlett (1809-1854)

Created by (Engraver):

Robert Sands (1792-1855)

Published Book-Printing House:

The Family Devotional Bible By The Rev. Matthew Henry (The London Printing and Publishing Company)

Baalbek Antik Şehrinin Kalıntıları, Hazreti Süleyman'ın Zengin Şehri

Antique Print Original Name: 

Ruins Of Balbec, A Store City Of Solomon

Labels:

Baalbek Antik Şehrinin Kalıntıları, Hazreti Süleyman'ın Zengin Şehri ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1860 ; Ülke ; Lübnan ; Oryantal ; Osmanlı İmparatorluğu ; Ortadoğu ; Kutsal Topraklar ; Mimari ; Jüpiter Tapınağı ; Bacchuss Tapınağı ; Din ; Peygamber ; Antik Şehir

Ruins Of Balbec, A Store City Of Solomon ; Antique Print ; 19.Century ; 1860 ; Country ; Lebanon ; Oriental ; Ottoman Empire ; Middle East ; Holy Land ; Ancient City ; Religion ; Saint ; Prophet ; Architecture ; Temple Of Bacchus ; Temple of Jupiter

Information About the Original:

Additional:

Baalbek Antik Şehri Lübnan'ın Bekaa Vadisinde M.Ö. 1100 yılında Fenikeliler tarafından kurulmuştur. Yunan dilinde Heliopolis(Güneş Şehir) adı verilen şehir İmparator Antonius döneminde bölgenin en önemi şehri haline gelmiştir.Selahattin Eyyübi'nin doğduğu bu şehri, Haçlı ordusu 14. yüzyılda kale haline getirmişlerdir. Antik şehirde Jüpiter, Venüs ve Bacchuss olmak üzere bilinen 3 önemli tapınak vardır. Gravürün solunda gözüken 84 sütunlu Jüpiter tapınğından geri kalan 6 adet sütundur. Sağdaki büyük yapı ise 46 sütunlu Bacchuss Tapınağıdır.

Baalbek Ancient City was founded by the Phoenicians in 1100 BC in the Bekaa Valley of Lebanon. The city, called Heliopolis (Sun City) in Greek language, became the most important city of the region during the reign of Emperor Antonius. The Crusader army turned this city, where Selahattin Eyyübi was born, into a castle in the 14th century. There are 3 important temples known as Jupiter, Venus and Bacchuss in the ancient city

© Copyright
bottom of page