top of page

Kutsal Kabir (Yeniden Diriliş) Kilisesi

Church Of The Holy Sepulchre

Gravürün Basım Tarihi:

1847

Baskı Türü:

Steel Engraving
Çelik Baskı

Sanatçı (Ressam):

William Henry Bartlett (1809-1854)

Gravürü Yapan:

Ebenezer Challis (1806-1881)

Basıldığı Kitap-Basımevi:

The Christian in Palestine, Or Scenes Of Sacred History, Historical And Descriptive. Illustrated From Sketches Taken On The Spot By W.H.Bartlett. (London, Geo. Virtue, 26 Ivy Lane, 38 Rue Vivienne Paris And 26 John Street, New York)
 Kutsal Kabir (Yeniden Diriliş) Kilisesi

Gravürün Orjinal İsmi: 

Church Of The Holy Sepulchre

Etiketler:

Kutsal Kabir(Yeniden Diriliş) Kilisesi ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1847 ; Ülke ; Şehir ; İsrail ; Kudüs ; Oryantal ; Osmanlı İmparatorluğu ; Ortadoğu ; Kutsal Topraklar ; Din ; Mimari ; Kilise

Church Of The Holy Sepulchre ; Antique Print ; 19.Century ; 1847 ; Country ; City ; Israel ; Jerusalem ; Oriental ; Ottoman Empire ; Middle East ; Holy Land ; Religion ; Architecture ; Church

Gravürü Yapılan Resim Hakkında Bilgi:

İlave Bilgi:

Hazreti İsa’nın çarmıha gerildiği haçın ve çarmıha gerilmede kullanılan çivilerin bulunduğu (keşfedildiği) yerin Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği, gömüldüğü ve dirildiği yer olduğu kabul edilerek bu yere Roma imparatoru I. Constantinus tarafından M.S.326 yılında Kutsal Kabir (Yeniden Diriliş) Kilisesi inşa ettirilmiştir. Kutsal Kabir(Yeniden Diriliş) Kilisesinin içinde Hazreti İsa'nın gömülü olduğu inanılan bir lahit bulunmaktadır. Gravürde bu lahit resmedilmiştir. IV. yüzyıldan beri, İsa'nın yeniden dirileceği yer olmasına inanılması nedeniyle, hristiyanlar için önemli bir hac noktası olan kilise, günümüzde, Kudüs Rum Ortodoks Patrikliğinin merkezi olarak hizmet etmesinin yanında başka birçok kilise tarafından ortak kullanılmaktadır. Ancak, kiliseler ve mezhepler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle kavgayı engellemek için kilisenin anahtarı 12’inci yüzyıldan bu yana Müslüman bir aileye teslim edilmektedir.

The Church of the Holy Sepulcher (Resurrection) was built by the Roman emperor Constantine I in 326 AD, where the cross on which the Prophet Jesus was crucified and the nails used for the crucifixion were discovered. Inside the Holy Sepulcher (Resurrection) Church, there is a sarcophagus where the Prophet Jesus is believed to be buried. This sarcophagus is depicted in the engraving. Since the IV century, it has been an important pilgrimage point for Christians, as it is believed to be the place where Jesus will be resurrected. Today, the church serves as the center of the Jerusalem Greek Orthodox Patriarchate and is shared by many other churches. However, in order to prevent quarrels due to conflicts between churches and sects, the church's key has been handed over to a Muslim family since the 12th century.

Yüksek kaliteli hali için lütfen bizle iletişime geçiniz
bottom of page