top of page

1876-1877 Osmanlı-Sırp Savaşı Sırasında, 1.Başibozuklar Ve Çerkesler Sırp Sınırında Bulunan Köylülerden Yiyecek Hayvan Alması 2.Böğürdelen'de
Sırp Gönüllülerin Hazırlanması

The War in The East-Bashibozouks And Circassians Lifting Cattle From The Servian Frontier 2.Organising A Band Of Servian Volunteers At Schabatz

Printing Date of  Antique Print:

1876

Antique Print Type:

Woodblock Engraving (Newspaper-Text on Reverse)

Tahta Baskı (Gazete-Arkası Yazılı)

Artist (Painter):

Created by (Engraver):

Published Book-Printing House:

The Graphic (July 22 1876-Title Page)

1876-1877 Osmanlı-Sırp Savaşı Sırasında, 1.Başibozuklar Ve Çerkesler Sırp Sınırında Bulunan Köylülerden Yiyecek Hayvan Alması 2.Böğürdelen'de
 Sırp Gönüllülerin Hazırlanması

Antique Print Original Name: 

The War in The East-Bashibozouks And Circassians Lifting Cattle From The Servian Frontier 2.Organising A Band Of Servian Volunteers At Schabatz

Labels:

1876-1877 Osmanlı-Sırp Savaşı Sırasında, 1.Başibozuklar Ve Çerkesler Sırp Sınırında Bulunan Köylülerden Yiyecek Hayvan Alması 2.Böğürdelen'de Sırp Gönüllülerin Hazırlanması ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1876 ; Askeri ; Portre ; Erkek ; 1876-1877 Osmanlı-Sırp Savaşı

The War in The East-Bashibozouks And Circassians Lifting Cattle From The Servian Frontier 2.Organising A Band Of Servian Volunteers At Schabatz ; Antique Print ; 19.Century ; 1876 ; Military ; Soldier ; Portrait ; Man ; 1876-1877 Ottoman-Serbian War

Information About the Original:

Additional:

© Copyright
bottom of page