top of page

Balıklı Rum Kilisesindeki Şifalı Çeşme

Miraculous Spring At The Greek Church Of Balukli

Printing Date of  Antique Print:

1853

Antique Print Type:

Woodblock Engraving (Newspaper-Text on Reverse)

Tahta Baskı (Gazete-Arkası Yazılı)

Artist (Painter):

Created by (Engraver):

Published Book-Printing House:

The İllustrated London News (September 24 1853-Page 264)

Balıklı Rum Kilisesindeki Şifalı Çeşme

Antique Print Original Name: 

Miraculous Spring At The Greek Church Of Balukli

Labels:

Balıklı Rum Kilisesindeki Şifalı Çeşme ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1853 ; Ülke ; Şehir ; Türkiye ; Türk ; İstanbul ; Oryantal ; Kilise ; Din ; Mimari ; İbadet Yeri ; Panagia Pege ; Panagia Topkapı ; Meryem Ana ; Osmanlı İmparatorluğu

Miraculous Spring At The Greek Church Of Balukli ; Antique Print ; 19.Century ; 1853 ; Country ; City ; Turkey ; Turkish ; Constantinople ; Istanbul ; Oriental ; Church ; Religion ; Architecture ; Ornamental ; Fountain ; Wor Places ; Panagia Pege ; Panagia Topkapı ; Ottoman Empire

Information About the Original:

Additional:

Zeytinburnunda yer alan Balıklı Rum kilisesi, Bizans İmparatoru I.Leo tarafından 5. yüzyılın ikinci yarısında inşa ettirilmiştir. Kilise, Panagia Pege, Panagia Topkapı veya Meryem Ana isimlerlede bilinmektedir.Balıklı Rum Kilisesinin içindeki çeşmeden akan şifalı sudan içen veya bu suyla yıkanan hastaların iyileştiği inanılmaktaydı

Balikli Greek Church, located in Zeytinburnu in Istanbul, was built by the Byzantine Emperor Leo I. in the second half of the 5th century. The church is also known as Panagia Pege, Panagia Topkapi or Virgin Mary. It was believed that the patients who drank from the healing water flowing from the fountain inside the Balikli Greek Church or who bathed in this water were cured.

© Copyright
bottom of page