top of page

Ağrı Dağı

Mount Ararat

Printing Date of  Antique Print:

1856

Antique Print Type:

Woodblock Engraving (Newspaper-Text on Reverse)

Tahta Baskı (Gazete-Arkası Yazılı)

Artist (Painter):

Created by (Engraver):

Published Book-Printing House:

The İllustrated London News (August 30 1856-Page 210)

Ağrı Dağı

Antique Print Original Name: 

Mount Ararat

Labels:

Ağrı Dağı ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1856 ; Ülke ; Türkiye ; Ağrı Dağı

Mount Ararat ; Antique Print ; 19.Century ; 1856 ; Country ; Turkey ; Ağrı Dağı

Information About the Original:

Additional:

Ağrı Dağı Türkiye'nin doğu ucunda olup İran'ın 16 km batısında ve Ermenistan'ın 32 km güneyindedir.Ağrı Dağı 5,137 metre yüksekliğindedir. Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı jeolojik konumu ve Büyük Tufan'dan sonra Nuh'un gemisine ev sahipliği yapması dolayısıyla efsanevi özelliği olan bir dağdır. Kutsal kitaplarda da adı geçen Ağrı Dağı'nın farklı dillerde bir çok ismi vardır. Başlıcaları Ararat, Kuh-i Nuh, Gli Dağ, Cebel ül Haris'tir

Mount Ararat (Agri) is in Turkey's eastern end of the 16 km west of Iran and Armenia is 32 km south. Mount Ararat (Agri) is 5137 meters high. It distributes Turkey's highest. Mount Ararat (Agri) is a mountain with a legendary feature due to its geological location and hosting Noah's Ark after the Great Flood. Mount Ararat (Agri), which is also mentioned in holy books, has many names in different languages. The main ones are Kuh-i Nuh, Gli Dağ, Cebel ül Haris.

© Copyright
bottom of page