top of page

İstanbul'da Sokak Köpekleri

The Street Dogs

Printing Date of  Antique Print:

1849

Antique Print Type:

Woodblock Engraving (Newspaper-Text on Reverse)

Tahta Baskı (Gazete-Arkası Yazılı)

Artist (Painter):

Created by (Engraver):

Published Book-Printing House:

The İllustrated London News (October 20 1849-Page 261)

İstanbul'da Sokak Köpekleri

Antique Print Original Name: 

The Street Dogs

Labels:

İstanbul'da Sokak Köpekleri ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1849 ; Ülke ; Türkiye ; Şehir ; İstanbul ; Hayvan ; Oryantal

The Street Dogs ; Antique Print ; 19.Century ; 1849 ; Genre ; Country ; Turkey ; City ; Istanbul ; Animal ; Oriental ;

Information About the Original:

Additional:

Julia pardoe'nin 1838 tarihinde basılan Beauties Of Bosphorus kitabında sokak köpeklerini öldüren Türklerin nasıl cezalandırıldığını anlatılmıştır. Ölü köpeğin burnu yere değecek şekilde kuyruğundan asılır ve köpeğin hiç bir tarafı gözükmeyecek şekilde her tarafının mısır ile örtülmesi öldürenden istenir. Daha sonra bu mısırlar fakir insanlara dağıtılır. Sokak köpeğini öldürene verilen yüksek mali bir cezadır.

In the Beauties Of Bosphorus, published in 1838 by Julia Pardoe, it is explained how the Turks who killed street dogs were punished. The dead dog is suspended from its tail so that its nose touches the ground, and the killer is asked to cover all sides of the dog with corn so that no side of it is visible. Later, these corns are distributed to poor people. It is a high financial penalty for killing a street dog.

© Copyright
bottom of page