top of page

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) Sırasında Doğubayazıt Kalesi ve Cami

With The Turks And Ismail Pasha in Asia, Citadel And Mosque, From The Town Of Bayazıd

Printing Date of  Antique Print:

1877

Antique Print Type:

Woodblock Engraving (Newspaper-Text on Reverse)

Tahta Baskı (Gazete-Arkası Yazılı)

Artist (Painter):

Created by (Engraver):

Published Book-Printing House:

The Graphic (October 20 1877-Page 381)

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) Sırasında Doğubayazıt Kalesi ve Cami

Antique Print Original Name: 

With The Turks And Ismail Pasha in Asia, Citadel And Mosque, From The Town Of Bayazıd

Labels:

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) Sırasında Doğubayazıt Kalesi ve Cami ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1877 ; Ülke ; Türkiye ; Şehir ; Ağrı ; Doğubayazıt ; Oryantal ; Osmanlı İmparatorluğu ; Mimari ; Doğubayazıt Kalesi ; Cami ; 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ; 93 Harbi

With The Turks And Ismail Pasha in Asia, Citadel And Mosque, From The Town Of Bayazıd ; Antique Print ; 19.Century ; 1877 ; Country ; Turkey ; City ; Agri ; Dogubayazit ; Oriental ; Ottoman Empire ; Dogubayazit Castle ; 1877-1878 Ottoman-Russian War

Information About the Original:

Additional:

Doğubayazıt şehrinin 7 km. güneydoğusunda Belleburç denilen bir konumda, sarp bir kayalık üzerinde kurulmuştur. Günümüzde harabe bir durumda bulunan kalenin ilk olarak ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı kesin
olarak bilinmemektedir. Ancak kaledeki Urartu mezarları ve antik çağlara ait kalıntılar, buranın antik bir yerleşme olduğu izlenimini vermektedir. Bayazıt şehrinin coğrafi konumu nedeniyle, kale tarih boyunca önemli görevler üstlenmiştir. 1374 yılında Doğubayazıt Kalesi'ni restore ettiren Sultan Bayezid'in ölümünden sonra halk onun anısına şehrin adını değiştirerek Daryunk yerine ilk defa Bayezıd adını vermiştir. Eski kalenin adı da, Sultan Bayezıd'a ithafen Bayezıd Kalesi olarak değişmiştir. (http://www.hamur.gov.tr/dogubeyazit-kalesi)

Dogubayazit Castle was built on a steep rock at a location called Belleburc, 7 km southeast of Dogubayazit city. Today, the Castle is in a state of ruin. It is not known exactly when and by whom the castle was first built. However, the Urartian tombs and ancient ruins in the castle give the impression that this place is an ancient settlement. Due to the geographical location of the city of Bayazit, the castle has undertaken important tasks throughout history. After the death of Sultan Bayezid, who restored Dogubayazit Castle in 1374, the people changed the name of the city to Daryunk for the first time in his memory. The name of the old castle was changed to Bayezid Castle after Sultan Bayezid. (http://www.hamur.gov.tr/dogubeyazit-kalesi)

© Copyright
bottom of page