top of page

Altında Zeus Tapınağı Bulunan Yoros Kalesi İle Birlikte Boğaziçinin Trakya Tarafından Karadenize Çıkış

View Of The Opening The Black Sea From The North Eastern Extremity Of The Thracian Bosporus With The Side Of The Temple Of The Jupiter Urius

Printing Date of  Antique Print:

1809

Antique Print Type:

Copper Engraving

Bakır Baskı

Artist (Painter):

Edward Daniel Clarke (1769-1822)

Created by (Engraver):

Joseph Skelton (1781-1850)

Published Book-Printing House:

Travels In Various Countries Of Europe Asia And Africa. Part The First Russia Tartary And Turkey (Published Nov.25.1809, by T.Cadell & W.Davies, London)

Altında Zeus Tapınağı Bulunan Yoros Kalesi İle Birlikte Boğaziçinin Trakya Tarafından Karadenize Çıkış

Antique Print Original Name: 

View Of The Opening The Black Sea From The North Eastern Extremity Of The Thracian Bosporus With The Side Of The Temple Of The Jupiter Urius

Labels:

Altında Zeus Tapınağı Bulunan Yoros Kalesi İle Birlikte Boğaziçinin Trakya Tarafından Karadenize Çıkış ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1809 ; Ülke ; Şehir ; Türkiye ; İstanbul ; Oryantal ; Osmanlı İmparatorluğu ; Mimari ; Yoros Kalesi ; Boğaziçi

View Of The Opening The Black Sea From The North Eastern Extremity Of The Thracian Bosporus With The Side Of The Temple Of The Jupiter UriusAntique Print ; 19.Century ; 1809 ; Country ; City ; Turkey ; Turkish ; Istanbul ; Oriental ; Ottoman Empire ; Architecture ; Yoros Castle

Information About the Original:

Additional:

Yoros Kalesi, İstanbul'da Anadolukavağı sırtlarındaki Doğu Roma döneminden kalma kaledir. Gravürün ingilizce başlığında yer alan "Urius" kelimesi, mitolojik tanrılarından Zeus'un (Roma'da Jüpiter olanarak bilinir.) sıfatı olan "uygun rüzgarlar'' anlamına gelen "ourios"tan gelmektedir.Gravürdeki Yoros Kalesi de ismini Zeus'un(Jüpiter'in) bu sıfatından (ourios) almıştır. Arkeologlar kalenin altındaki kalıntılarda Zeus Tapınağı'nın var olduğu ya da Zeus Tapınağı'nın yıkıntısıyla kale yapıldığına inamaktadırlar.

Yoros Castle is from the Eastern Roman period on the ridges of Anadolu Kavagi in Istanbul. The word "Urius" in the title of the engraving comes from the adjective "suitable winds (ourios)" of Zeus (known as Jupiter in Rome).The Yoros Castle in the engraving was also named after this ourios title of Zeus. Archaeologists believe that the Zeus Temple existed in the ruins under the castle or that the castle was built with the ruins of the Temple of Zeus.

© Copyright
bottom of page