top of page

Efes Antik Şehri'nin Restore Edilmiş Hali

Ephesus, Key To View Of Ephesus Restored

Printing Date of  Antique Print:

1859

Antique Print Type:

Steel Engraving (Text on Reverse)

Çelik Baskı (Arkası Yazılı)

Artist (Painter):

Created by (Engraver):

Percy William Justyne (1812-1883)

Published Book-Printing House:

Cassell's Illustrated Family Bible

Efes Antik Şehri'nin Restore Edilmiş Hali

Antique Print Original Name: 

Ephesus, Key To View Of Ephesus Restored

Labels:

Efes Antik Şehri'nin Restore Edilmiş Hali-A. Panayır(Prion) Dağı Eteğindeki Büyük Tiyatro, B. Büyük Şehir Meydanı, C. Kolonlarla Çevrili Havuz, D.Büyük Yapay Liman E.Artemis(Diana) Tapınağı, F.Şehir Yerleşimi, G.Küçük Menderes(Cayster) Nehri, H. St.Paul (Aziz Paulus) Hapsedildiği Binanın Kalıntıları, I.Şehir Surlarının Bulunduğu Bülbül Dağı, K.Deniz Limanına Giden Yol, L.Panayır(Prion) Dağının Zirvesi ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1859 ; Ülke ; Türkiye ; Şehir ; İzmir ; Smyrna ; Selçuk ; Efes ; Oryantal ; Osmanlı İmparatorluğu ; Yedi Kilise ; Din

Ephesus, Key To View Of Ephesus Restored-A. The Great Theater situated on the foot of Mount Prion B. The Great Forum C. A Lake or reservoir Of Water D. The Great Artificial Harbor E. The Temple Of Diana, one of wonders Of world F.The City G. The River Cayster H. A Ruin called the prison of St.Paul I. Mount Coressus K. A long street leading to the sea port L. Summit of Mount prion ; Antique Print ; 19:Century ; 1859 ; Country ; City ; Turkey ; Izmir ; Smyrna ; Selcuk ; Efes ; Turkish ; Oriental ; Ottoman Empire ; The Seven Churches ; Religion ; Bible

Information About the Original:

Additional:

GOT42501B Kodlu Gravürle Birlikte Bakılmalıdır. Efes Antik Şehri, İzmir ilinin Selçuk ilçesinin üç kilometre güneybatısında bulunmaktadır.Efes Antik Şehri MÖ 8600 yıllarında basit bir yerleşim olarak kurulmuştur. MÖ 10 yüzyılda Attik ve İyonyalı Yunan kolonistleri tarafından bir şehir haline getirilmiştir. Klasik Yunan döneminde İyonya'nın on iki şehrinden biriydi. Şehir, MÖ 129'da Roma Cumhuriyeti ‘nin kontrolüne geçtikten sonra gelişti. Bu dönemde Efes 200.000 kişiyi aşan nüfusu ile bir çağının en büyük metropollerinden birine dönüşmüştür. Efes Antik Şehri 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası olarak eklenmiştir. İncil'in ikinci bölümünde yer alan Yeni Ahite göre, Hazreti İsa Aziz (Havari) Yuhanna'ya görünür ve yedi kiliseye iletilmek üzere “mesajlar” verir. Kendilerine mesajlar yollanan bu yedi kilise, Hıristiyanlığın ilk kiliseleri olarak kabul edilmekte ve Türkiye'de bulunmaktadırlar. M.S. 53-56 tarihlerinde Aziz (Tarsus'lu) Pavlus tarafından Roma İmparatorluğu döneminde kurulan bu kiliseler kurulduğu yerin Roma dönemindeki adıyla anılır:1.Efes (Ephesos) (Selçuk) 2.İzmir (Smyrna) 3.Bergama (Pergamon) 4.Salihli (Sardes) 5.Alaşehir (Philadelphia) 6.Denizli (Laodikeia) 7.Akhisar (Thyateira). Asyadaki Yedi Kiliseden Biri Aziz John (Aziz Yuhanna-Aziz Jean) Kilisesi Efes Antik Şehrinde bulunmaktadır. Aziz (Tarsus'lu) Pavlus Efes’te Hristiyanlığı yaymak için çok uğraşmış ve meşhur vaazlarından birini burada vermiştir.

Should Be Looked With Engraving Code GOT42501B. Ephesus Ancient City was established as a simple settlement in 8600 BC. It was transformed into a city by the Attic and Ionian Greek colonists in the 10th century BC. It was one of the twelve cities of Ionia in the classical Greek era. The city developed after it came under the control of the Roman Republic in 129 BC. During this period, Ephesus turned into one of the biggest metropolises of its age with a population of over 200,000. Ephesus Ancient City was added as a UNESCO World Heritage Site in 2015. According to the New Testament in the second part of the Bible, the Prophet Jesus appears to Saint (Apostle) John and gives "messages" to be delivered to the seven churches. Messages sent to these seven churches themselves, and are regarded as the first Christian churches in Turkey are located. M.S. Established by Saint (from Tarsus) Paul during the Roman Empire in 53-56, these churches are named after the Roman period: 1.Ephesus (Ephesos) (Selçuk) 2.İzmir (Smyrna) 3.Bergama (Pergamon) 4.Salihli ( Sardes) 5.Alaşehir (Philadelphia) 6.Denizli (Laodikeia) 7.Akhisar (Thyateira). Saint John (Saint John-Saint Jean) Church, one of the Seven Churches in Asia, is located in Ephesus. St.Paul (from Tarsus) tried very hard to spread Christianity in Ephesus and gave one of her famous sermons here.

© Copyright
bottom of page