top of page

Erzurum Kalesi

Chateau d'Erzeroum

Printing Date of  Antique Print:

1838

Antique Print Type:

Steel Engraving

Çelik Baskı

Artist (Painter):

Jacques Hippolyte Van Der Burch (1796-1854)

Created by (Engraver):

Samuel Cholet (1786-1874)

Published Book-Printing House:

L'Univers, Histoire Et Description De Tous Les Peuples

Erzurum Kalesi

Antique Print Original Name: 

Chateau d'Erzeroum

Labels:

Erzurum Kalesi ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1838 ; Ülke ; Şehir ; Türkiye ; Erzurum ; Oryantal ; Mimari ; Erzurum Kalesi ; Sur

Chateau d'Erzeroum ; Antique Print ; 19.Century ; 1838 ; Country ; City ; Turkey ; Erzurum ; Oriental ; Architecture ; Erzurum Castle ; Wall

Information About the Original:

Additional:

Erzurum Kalesi'nin geçmişi yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine, bölgeye hakim olan hâkim olan Urartular'a kadar uzanmaktadır. Bugün varlığını koruyan iç kalenin ilk halini ise 415 yılında Bizans İmparatoru Theodosius inşa ettirmiştir. Kale, yapıldığı tarihte, şehrin en yüksek kesimini içine alan ve şehrin güvenliğini sağlayan muhafız askerlerin bulunduğu İç Kale ile halkın ikamet ettiği cadde, sokak ve mahalleleri içine alan Dış Kale’den ibarettir. Osmanlı dönemindeki genişletmelerle birlikte XIX. yüzyıl ortalarına kadar önemini koruyan dış kale surları, XX. yüzyılda tamamıyla yıkılmıştır

The history of Erzurum Castle goes back approximately 2,500 years, to the Urartians who dominated the region. The first version of the inner castle, which survives today, was
built by the Byzantine Emperor Theodosius in 415. At the time of its construction, the castle consists of the Inner Fortress, which includes the highest part of the city and the guard soldiers who ensure the safety of the city, and the Outer Castle, which includes the streets, streets and neighborhoods where the people reside. The outer fortress walls, which preserved their importance until the middle of the 19.century with the extensions during the Ottoman period, were completely destroyed in the 20.century.

© Copyright
bottom of page