top of page

Göksu Mesiresi

The Valley of Guiuk-Suey, The Sweet Waters Of Asia

Printing Date of  Antique Print:

1838

Antique Print Type:

Steel Engraving

Çelik Baskı

Artist (Painter):

Thomas Allom (1804-1872)

Created by (Engraver):

William Floyd (1807-1882)

Published Book-Printing House:

Constantinople And The Scenery Of the Seven Churches of Asia Minor Illustrated…, With an historical Account of Constantinople, and Descriptions of the Plates… (Fisher, Son & Co. London & Luai De L'Ecole, Paris)

Göksu Mesiresi

Antique Print Original Name: 

The Valley of Guiuk-Suey, The Sweet Waters Of Asia

Labels:

Göksu Mesiresi ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1838 ; Ülke ; Şehir ; Türkiye ; Türk ; İstanbul ; Oryantal ; Meslek ; İş ; Helvacı ; Yoğurtcu ; Şerbetci ; Sucu ; Üzümcü ; Araba ; At Arabası ; Manda Arabası ; Çeşme ; Sebil ; Geleneksel Kostüm ; Mimari ; Günlük Yaşam ; Küçüksu Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi ya da Göksu Çeşmesi ; Küçüksu Kasrı

The Valley of Guiuk-Suey, The Sweet Waters Of Asia On The Bosphorus ; Antique Print ; 19.Century ; 1838 ; Country ; City ; Turkey ; Turkish ; Constantinople ; Istanbul ; Oriental ; Job ; Occupation ; Water Seller ; Grape Seller ; Yoghurt Seller ; Halvah Seller ; Sherbet Seller ; Transportation ; Cart ; Coach ; Traditional Costume ; Genre ; Social Life ; Architecture ; Kucuksu Mihrisah Valide Sultan Fountain ; Goksu Fountain ; Kucuksu Pavilion

Information About the Original:

Additional:

İstanbul'da Anadoluhisarı'nın yanında Göksu ile Küçüksu Derelerin bulunmaktadır. Yabancı kaynaklarda bu derelere Asya Tatlı Suları (Asian Valley of The Sweet Waters) adı verilmiştir. Bu Derelerin kıyıları ve etrafındaki çayırlar eskiden İstanbul'un mesire yeri olarak kullanılmıştır.Bunlara Küçüksu ve Göksu Mesiresi denmiştir. Ayrıca, gravürde, III.Selim tarafından annesi Mihrişah Sultan için 1807 yılında barok ve ampir tarzda yaptırlan Küçüksu Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi ya da Göksu Çeşmesi ile Küçüksu Kasrının bir bölümü de bulunmaktadır.

In Istanbul, beside Anadoluhisarı, there are Goksu and Kucuksu Streams. In foreign sources, these streams are called Asian Valley of The Sweet Waters. The shores of these streams and the meadows around it were used as a recreation area of Istanbul in the past. These are called Küçüksu and Göksu Promenade. In addition, the engraving also includes the Kucukksu Mihrisah Valide Sultan Fountain (Goksu Fountain) and a part of the Kucuksu Pavilion. Kucuksu Mihrisah Valide Sultan Fountain was built by Selim III for his mother Mihrisah Sultan in 1807 in baroque and empire style.

© Copyright
bottom of page