top of page

1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı (Kırım Savaşı) Sırasında İstanbul'da Kuleli Kışlası Ve İngiliz "Jason" Gemisinden İngiliz Kraliyet Topçu Birliğinin İnişi

The Kuleieh Barracks, Constantinople-The Royal Artillery Disembarking From "The Jason"

Gravürün Basım Tarihi:

1854

Baskı Türü:

Woodblock Engraving (Newspaper-Text on Reverse)
Tahta Baskı (Gazete-Arkası Yazılı)

Sanatçı (Ressam):

Gravürü Yapan:

Basıldığı Kitap-Basımevi:

The İllustrated London News (September 16 1854-Page 260)
1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı (Kırım Savaşı) Sırasında İstanbul'da Kuleli Kışlası Ve İngiliz "Jason" Gemisinden İngiliz Kraliyet Topçu Birliğinin İnişi

Gravürün Orjinal İsmi: 

The Kuleieh Barracks, Constantinople-The Royal Artillery Disembarking From "The Jason"

Etiketler:

1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı (Kırım Savaşı) Sırasında İstanbul'da Kuleli Kışlası Ve İngiliz "Jason" Gemisinden İngiliz Kraliyet Topçu Birliğinin İnişi ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1854 ; Ülke ; Şehir ; Türkiye ; İstanbul ; Oryantal ; Osmanlı İmparatorluğu ; Askeriye ; Okul ; Taşıma ; Ulaşım ; Gemi ; Mimari ; Kırım Savaşı ; 1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı

The Kuleieh Barracks, Constantinople-The Royal Artillery Disembarking From "The Jason" ; Antique Print ; 19.Century ; 1854 ; Country ; City ; Turkey ; Turkish ; Constantinople ; Istanbul ; Oriental ; Ottoman Empire ; Military ; School ; Transportation ; Ship ; Architecture ; Crimean War ; 1853-1856 Ottoman-Russian War

Gravürü Yapılan Resim Hakkında Bilgi:

İlave Bilgi:

Kuleli Kışlası (Askeri Lisesi) Binası Boğaziçi’nin Anadolu yakasında Çengelköy ile Vaniköy arasında yer almaktadır Padişah II. Mahmud zamanında 1828 yılında kagir bir kışla Olarak yaptırılmıştır. 1844 yılında tamamen yanan bina 1847 yılında yarı ahşap, yarı kagir olarak yeniden inşa edilmiş ve yanına bir de hastahane yaptırılmıştır. Kuleli Kışla ve Hastahanesi 1853-1856 yıllarında Kırım savaşı dolayısıyla İngiliz ve Fransız askerlerince kullanılmıştır. Savaşın sonunda müttefik askerleri şehri terkederken kasıtlı olarak kışlayı yaktıklarından özellikle kışlanın denize bakan cephesinde büyük tahribat meydana gelmiştir. Kışla Sultan Abdülaziz tarafından 1871 yılında yeniden inşa edilmiştir. Bugün mevcut olan bina Sultan Abdülaziz’in yaptırdığı kışladır. İki tarafına da kuleler bulunduğu için Kuleli Kışlaşı denilmiştir.

Kuleli Barracks (Military High School) Building is located on the Anatolian side of the Bosphorus between Çengelköy and Vaniköy. It was built as a masonry barracks by Sultan Mahmud II in 1828. The building, which was completely burned in 1844, was rebuilt in 1847 as half-timbered, half-masonry, and a hospital was built next to it. Kuleli Barracks and Hospital were used by French and British soldiers in the Crimean War between 1853-1856. At the end of the war, the allied soldiers deliberately burned the barracks while leaving the city. The barracks were rebuilt by Sultan Abdulaziz in 1871. The building that exists today is the barracks built by Sultan Abdulaziz. It is called Kuleli Barracks because there are towers on both sides.

Yüksek kaliteli hali için lütfen bizle iletişime geçiniz
bottom of page