top of page

1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı (Kırım Savaşı) Sırasında Hastane Olarak Kullanılan Selimiye Kışlasında Bir Hasta Reviri

The New Barrack-Hospital A Scutari

Gravürün Basım Tarihi:

1854

Baskı Türü:

Woodblock Engraving (Newspaper-Text on Reverse)
Tahta Baskı (Gazete-Arkası Yazılı)

Sanatçı (Ressam):

Gravürü Yapan:

Basıldığı Kitap-Basımevi:

The İllustrated London News (December 16 1854-Page 625)
1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı (Kırım Savaşı) Sırasında Hastane Olarak Kullanılan Selimiye Kışlasında Bir Hasta Reviri

Gravürün Orjinal İsmi: 

The New Barrack-Hospital A Scutari

Etiketler:

1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı (Kırım Savaşı) Sırasında Hastane Olarak Kullanılan Selimiye Kışlasında Bir Hasta Reviri ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1854 ; Ülke ; Şehir ; Türkiye ; Türk ; İstanbul ; Oryantal ; Osmanlı İmparatorluğu ; Üsküdar ; Hastahane ; Kırım Savaşı ; 1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı

The New Barrack-Hospital A Scutari ; Antique Print ; 19.Century ; 1854 ; Country ; City ; Turkey ; Turkish ; Constantinople ; Istanbul ; Oriental ; uskudar ; Military ; Selimiye Barracks ; Ottoman Empire ; Scutari ; Uskudar ; Hospital ; Crimean War ; 1853-1856 Ottoman-Russian War

Gravürü Yapılan Resim Hakkında Bilgi:

İlave Bilgi:

Selimiye Kışlası İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunmaktadır. Padişah III. Selim tarafından Nizâm-ı Cedîd askerleri için 1803 yılında ahşap olarak inşa ettirilmiştir. 17 Kasım 1808 tarihindeki yeniçerilerin isyanı sonucunda yakılan bu kışla Padişah II. Mahmud devrinde kâgir olarak yeniden inşa edilmiştir. Sultan Abdülmecid devrinde iki defa yenilenen kışlanın dört köşesine yedişer katlı birer kule ilâve edilmiştir.Selimiye Kışlası Kırım Harbi sırasında 4 Ekim 1853’ten 30 Mart 1856 tarihine kadar 2,5 sene İngiliz askerlerine verilmiş aileleriyle gelen askerlerin ikameti sağlanmış, savaş sırasında hastahane olarak kullanılmıştır. Hasta ve yaralı İngiliz askerlerine bakmak üzere gelen Florance Nightingale, kışlanın Büyük Selimiye Cami tarafındaki kulesinde ikamet etmiştir. Florence Nightingale ve beraberindeki hemşirelerin kaldığı oda günümüzde müzeye dönüştürülmüştür. Kışla 1964 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Birinci Ordu Komutanlığı karargahıdır.

Selimiye Kışlası is located in the district of Üsküdar in Istanbul. It was built by Sultan Selim III for Nizâm-ı Cedîd soldiers in 1803 as wood. This barracks, which was burned as a result of the revolt of the Janissaries on 17 November 1808, was rebuilt as a masonry during the reign of Sultan Mahmud II. During the period of Sultan Abdülmecid, a seven-storey tower was added to each of the four corners of the barracks, which were renewed twice. During the Crimean War, the Selimiye Barracks were given to British soldiers for 2.5 years from October 4, 1853 until March 30, 1856, and they were used as a hospital during the war. Florance Nightingale, who came to take care of sick and injured British soldiers, resided in the tower of the barracks on the side of the Great Selimiye Mosque. The room where Florence Nightingale and her accompanying nurses stayed has been turned into a museum today. Barracks has been the headquarters of the Turkish Armed Forces' First Army Command since 1964.

Yüksek kaliteli hali için lütfen bizle iletişime geçiniz
bottom of page