top of page

Kilikya Kapısı, Gülek Boğazı

The Cilician Gates-Ports Cliciennes

Printing Date of  Antique Print:

1843

Antique Print Type:

Steel Engraving

Çelik Baskı

Artist (Painter):

William Henry Bartlett (1809-1854)

Created by (Engraver):

T.Dixon (Active 1824-1846)

Published Book-Printing House:

Fisher, Son & Co. London & Paris, 1843

Kilikya Kapısı, Gülek Boğazı

Antique Print Original Name: 

The Cilician Gates-Ports Cliciennes

Labels:

Kilikya Kapısı, Gülek Boğazı ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1843 ; Ülke ; Şehir ; Türkiye ; Mersin ; Tarsus ; Türk ; Oryantal ; Osmanlı İmparatorluğu ; Kilikya ; Cilicia ; Mimari ; Zafer Takı ; Günlük Hayat

The Cilician Gates-Ports Cliciennes ; Antique Print ; 19.Century ; 1843 ; Country ; City ; Turkey ; Mersin ; Tarsus ; Turkish ; Oriental ; Ottoman Empire ; Kilikya ; Cilicia ; Gulek Pass ; Genre ; Social Life ; Architecture ; Triumphal Arch

Information About the Original:

Additional:

Güzel geçit manasına gelen “Gülek Boğazı”, antik dönemde bilinen adıyla “Kilikya Kapısı” Toros Dağları üzerinde Güneyi-Kuzeye veya Kuzeyi-Güneye bağlayan tek ve önemli geçittir. Hitit mitolojisinde bu geçidi Hititlerin denize doğru ilerlemesini sağlamak için bir boğanın boynuzlarıyla açtığı anlatılır. Romalı Septimus Severus’un, Pescenio Nigro’yu 194 yılında Issos’ta yenmesinden sonra Kilikya Kapısı’na bir zafer takı inşa edilmiştir. Zafer takısının üzerinde de bir quadriga (dört atlı araba) anıtı konmuştur. Bundan dolayı Kilikya’da her beş yılda bir “Severa Olympia Epineikia” adı altında oyunlar düzenlenmeye başlanmıştır.

The Gulek Pass, which means beautiful passage, and known as the "Cilicia Gate" in ancient times, is the only and important passage connecting South-North or North-South on the Taurus Mountains. In Hittite mythology, it is said that this passage was opened with the horns of a bull in order to allow the Hittites to advance towards the sea. After the Roman Septimus Severus defeated Pescenio Nigro in Issos in 194, a triumphal arch was built on the Cilician Gate. A quadriga (four-horse chariot) monument was placed on the triumphal arch. Therefore, games under the name of "Severa Olympia Epineikia" started to be organized in Cilicia every five years.

© Copyright
bottom of page