top of page

Philadelphia Antik Şehri Ve Alaşehir

Philadelphia Rev. III.7.

Printing Date of  Antique Print:

1840'lar

Antique Print Type:

Steel Engraving

Çelik Baskı

Artist (Painter):

Thomas Allom (1804-1872)

Created by (Engraver):

John Cousen (1804-1880)

Published Book-Printing House:

Philadelphia Antik Şehri Ve Alaşehir

Antique Print Original Name: 

Philadelphia Rev. III.7.

Labels:

Philadelphia Antik Şehri Ve Alaşehir ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1840'lar ; Ülke ; Şehir ; Türkiye ; Manisa ; Alaşehir ; Philadelphia ; Türk ; Oryantal ; Osmanlı İmparatorluğu ; Antik Şehir ; Yedi Kilise ; Din ; Kale ; Kervan ; Deve ; Bozdağ ; At ; Şehir Manzarası

Philadelphia Rev. III.7. ; Antique Print ; 19.Yüzyıl ; 1840's ; Country ; City ; Turkey ; Manisa ; Alasehir ; Oriental ; Ottoman Empire ; Castle ; Caravan ; Camel ; Horse ; Boz Mountain ; The Seven Churches ; Religion ; Cityscape

Information About the Original:

Additional:

Philadelphia Antik Şehri Manisa'nın Alaşehir İlçesinde, Bozdağların kuzey eteklerinde bulunmaktadır. Philadelphia antik Şehrinin kalıntıları, bugün Alaşehir ilçe merkezinde bulunmaktadır. Bergama Kralı II Attalos Philadelphos tarafından MÖ 2. yüzyılın ortalarında, kralın “Philadelphos” ünvanına ithafen kurulmuştur. Bergama krallığı dönemindeki önemini Romalılar döneminde de koruyan Philedelphia, Romalıların Anadolu' daki en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Romalılar döneminde daha da gelişen Philedelphia MS 40 yıllarında Hıristiyanlığı kabul etmiştir. İncil'in ikinci bölümünde yer alan Yeni Ahite göre, Hazreti İsa Aziz (Havari) Yuhanna'ya görünür ve yedi kiliseye iletilmek üzere “mesajlar” verir. Kendilerine mesajlar yollanan bu yedi kilise, Hıristiyanlığın ilk kiliseleri olarak kabul edilmekte ve Türkiye'de bulunmaktadırlar. M.S. 53-56 tarihlerinde Aziz (Tarsus'lu) Pavlus tarafından Roma İmparatorluğu döneminde kurulan bu kiliseler kurulduğu yerin Roma dönemindeki adıyla anılır:1.Efes (Ephesos) (Selçuk) 2.İzmir (Smyrna) 3.Bergama (Pergamon) 4.Salihli (Sardes) 5.Alaşehir (Philadelphia) 6.Denizli (Laodikeia) 7.Akhisar (Thyateira). Havarilerden St.John (Yuhanna) adına Philadelphia Antik Şehrinde yapılan St.Jean Kilisesi, Ege Bölgesindeki Hıristiyanlığın ilk çağlarına ait 7 kiliseden birisidir. Altı paye (fil ayağı) üzerine kurulan St. Jean Kilisesi’nin bugün sadece üç tanesi ayakta kalabilmiştir.

Philadelphia Ancient City is located in Alaşehir District of Manisa, on the northern of Boz Mountain. The ruins of the ancient city of Philadelphia are today in the district center of Alaşehir. It was founded by King of Pergamum Attalos Philadelphos II in the middle of the 2nd century BC, in honor of the king's title "Philadelphos". Philedelphia, which preserved its importance during the period of the Pergamon Kingdom, also during the Romans, became one of the most important centers of the Romans in Anatolia. Philedelphia, which developed further during the Roman period, adopted Christianity in the 40 years AD. According to the New Testament in the second part of the Bible, the Prophet Jesus appears to Saint (Apostle) John and gives "messages" to be delivered to the seven churches. Messages sent to these seven churches themselves, and are regarded as the first Christian churches in Turkey are located. M.S. Established by Saint (from Tarsus) Paul during the Roman Empire in 53-56, these churches are named after the Roman period: 1.Ephesus (Ephesos) (Selçuk) 2.İzmir (Smyrna) 3.Bergama (Pergamon) 4.Salihli ( Sardes) 5.Alaşehir (Philadelphia) 6.Denizli (Laodikeia) 7.Akhisar (Thyateira). The Church of St. John, built in the Ancient City of Philadelphia in the name of St. John, one of the Apostles, is one of the 7 churches belonging to the early Christianity in the Aegean Region. St Jean Church 'It was built on six pillars (elephant foot). Only three of them have survived today.

© Copyright
bottom of page