top of page

Thyateira Antik Şehri, Akhisar

Thyatira. Rev.II.18

Printing Date of  Antique Print:

1840'lar-1850'ler

Antique Print Type:

Steel Engraving

Çelik Baskı

Artist (Painter):

Thomas Allom (1804-1872)

Created by (Engraver):

Arthur Willmore (1814-1888)

Published Book-Printing House:

London Virtue & Co.

Thyateira Antik Şehri, Akhisar

Antique Print Original Name: 

Thyatira. Rev.II.18

Labels:

Thyateira Antik Şehri, Akhisar ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1840'lar-1850'ler ; Ülke ; Şehir ; Türkiye ; Manisa ; Akhisar ; Türk ; Oryantal ; Thyatira ; Osmanlı İmparatorluğu ; Yedi Kilise ; Din ; İncil ; Şehir ManzarasıKervan ; Deve ; Antik Şehir

Thyatira. Rev.II.18 ; Antique Print ; 19.Yüzyıl ; 1840's-1850's ; Country ; City ; Turkey ; Manisa ; Akhisar ; Turkish ; Oriental ; Ottoman Empire ; Thyateira ; The Seven Churches ; Religion ; Bible ; Cityscape ; Caravan ; Camel ; Antique City

Information About the Original:

Additional:

Thyateira Antik Şehri, Manisa Akhisar ilçe merkezinde bulunan ve Tepe Mezarlığı olarak isimlendirilen alanda bulunmaktadır. Thyateira’daki ilk şehir MÖ 3 yüzyılda Makedonyalılar tarafından kurulmuştur. Thyateira Antik Şehri Lidya, Pergamon, Roma, Bizans ve Osmanlı Döneminde de önemli bir merkez olmuştur. İncil'in ikinci bölümünde yer alan Yeni Ahite göre, Hazreti İsa Aziz (Havari) Yuhanna'ya görünür ve yedi kiliseye iletilmek üzere “mesajlar” verir. Kendilerine mesajlar yollanan bu yedi kilise, Hıristiyanlığın ilk kiliseleri olarak kabul edilmekte ve Türkiye'de bulunmaktadırlar. M.S. 53-56 tarihlerinde Aziz (Tarsus'lu) Pavlus tarafından Roma İmparatorluğu döneminde kurulan bu kiliseler kurulduğu yerin Roma dönemindeki adıyla anılır:1.Efes (Ephesos) (Selçuk) 2.İzmir (Smyrna) 3.Bergama (Pergamon) 4.Salihli (Sardes) 5.Alaşehir (Philadelphia) 6.Denizli (Laodikeia) 7.Akhisar (Thyateira). İncil'de sözü edilen ve Aziz Pavlus tarfından kurulan bu yedi kiliseden biri Thyateira Antik Şehrinde bulunmaktadır. Ancak İncil'de sözü edilen bu yedi kiliseyi, birer sadece kilise binası olarak düşünülmemelidir. Bu yerler, anadoluda hristiyanlığı kabul eden ilk 7 cemaatin bulunduğu yerlerdir.

Thyateira Ancient city is located in the area called Tepe Cemetery in Manisa Akhisar district center. First city in Thyateira was founded by Macedonians 3rd century BC. The ancient city of Thyateira was an important center in Lydia, Pergamon Kingdom, Roman, Byzantine and Ottoman Periods. The city is one of the first seven churches of Christianity founded by St. Paul in Western Anatolia. According to the New Testament in the second part of the Bible, the Prophet Jesus appears to Saint (Apostle) John and gives "messages" to be delivered to the seven churches. Messages sent to these seven churches themselves, and are regarded as the first Christian churches in Turkey are located. M.S. Established by Saint (from Tarsus) Paul during the Roman Empire in 53-56, these churches are named after the Roman period: 1.Ephesus (Ephesos) (Selçuk) 2.İzmir (Smyrna) 3.Bergama (Pergamon) 4.Salihli ( Sardes) 5.Alaşehir (Philadelphia) 6.Denizli (Laodikeia) 7.Akhisar (Thyateira). One of these seven churches mentioned in the Bible and founded by St. Paul is located in the Ancient City of Thyateira. However, these seven churches mentioned in the Bible should not be considered as only church buildings. These places are the places where the first 7 congregations in Anatolia that accept Christianity are located.

© Copyright
bottom of page