top of page

İzmir

Smyrna-Rev.II.8.

Printing Date of  Antique Print:

1863

Antique Print Type:

Steel Engraving

Çelik Baskı

Artist (Painter):

Thomas Allom (1804-1872)

Created by (Engraver):

James Baylis Allen (1803-1876)

Published Book-Printing House:

London Virtue & Co.

İzmir

Antique Print Original Name: 

Smyrna-Rev.II.8.

Labels:

İzmir ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1863 ; Ülke ; Türkiye ; Şehir ; İzmir ; Oryantal ; Smyrna ; Osmanlı İmparatorluğu ; Mimari ; Kadifekale ; Ev ; Yedi Kilise ; Cenaze ; Geleneksel Kostüm ; Sokak Satıcısı ; Şehir Manzarası ; Din ; İncil ; Günlük Hayat

Smyrna-Rev.II.8. ; Antique Print ; 19:Century ; 1863 ; Country ; City ; Turkey ; Izmir ; Turkish ; Oriental ; Ottoman Empire ; Architecture ; Kadife Castle ; House ; The Seven Churches ; Religion ; Funeral ; Mourning ; Traditional Costume ; Cityscape ; Religion ; Bible ; Genre ; Social Life

Information About the Original:

Additional:

Kadifekale, İzmir'de Pagos tepesi nde bulunmaktadır. Kale, Antik Smirni Antik Şehrinin akropolisidir. Kale, MÖ 4 yüzyılda Büyük İskender’in generallerinden “Lymachos” tarafından yaptırılmıştır. Helen, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde kullanılmıştır. Kadifekale’den günümüze yalnızca kalenin batısındaki 5 kulesi ile güneyindeki duvarlarının bir bölümü kalmıştır. Diğer kısımları yıkık haldedir. İncil'in ikinci bölümünde yer alan Yeni Ahite göre, Hazreti İsa Aziz (Havari) Yuhanna'ya görünür ve yedi kiliseye iletilmek üzere “mesajlar” verir. Kendilerine mesajlar yollanan bu yedi kilise, Hıristiyanlığın ilk kiliseleri olarak kabul edilmekte ve Türkiye'de bulunmaktadırlar. M.S. 53-56 tarihlerinde Aziz (Tarsus'lu) Pavlus tarafından Roma İmparatorluğu döneminde kurulan bu kiliseler kurulduğu yerin Roma dönemindeki adıyla anılır:1.Efes (Ephesos) (Selçuk) 2.İzmir (Smyrna) 3.Bergama (Pergamon) 4.Salihli (Sardes) 5.Alaşehir (Philadelphia) 6.Denizli (Laodikeia) 7.Akhisar (Thyateira). Aziz Policarp’ın mezarının İzmir Kadifekale'de (Pagos Dağı) olduğu düşünülmektedir.

Kadifekale is located on Pagos hill in Izmir. The castle is the acropolis of Smyrna Ancient City. The castle was built by "Lymachos", one of the generals of Alexander the Great, in the 4th century BC. It was used in the Hellenistic, Roman, Byzantine and Ottoman periods. Only 5 towers to the west of the castle and part of its walls to the south remain today. Other parts are in ruins. According to the New Testament in the second part of the Bible, the Prophet Jesus appears to Saint (Apostle) John and gives "messages" to be delivered to the seven churches. Messages sent to these seven churches themselves, and are regarded as the first Christian churches in Turkey are located. M.S. Established by Saint (from Tarsus) Paul during the Roman Empire in 53-56, these churches are named after the Roman period: 1.Ephesus (Ephesos) (Selçuk) 2.İzmir (Smyrna) 3.Bergama (Pergamon) 4.Salihli ( Sardes) 5.Alaşehir (Philadelphia) 6.Denizli (Laodikeia) 7.Akhisar (Thyateira). Saint Policarp's tomb is thought to be in Izmir Kadifekalede (Pagos Mountain).

© Copyright
bottom of page