top of page

Bitinya (Bithynia) Krallığında İznik Şehir Kapıları

Gates At Nicaea (Now Isnik) İn Bithynia

Printing Date of  Antique Print:

1840'lar-1870'ler

Antique Print Type:

(Text on Reverse)

(Arkası Yazılı)

Artist (Painter):

Created by (Engraver):

Published Book-Printing House:

Bitinya (Bithynia) Krallığında İznik Şehir Kapıları

Antique Print Original Name: 

Gates At Nicaea (Now Isnik) İn Bithynia

Labels:

Bitinya (Bithynia) Krallığında İznik Şehir Kapıları ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1840'lar-1870'ler ; Ülke ; Şehir ; Türkiye ; Bursa ; İznik ; Mimari ; Şehir Kapısı ; Çeşme ; Kervan ; Deve ; Geleneksel Kostüm ;

Gates At Nicaea (Now Isnik) in Bithynia ; Antique Print ; 19.Century ; 1840's-1870's ; Country ; City ; Turkey ; Bursa ; Iznik ; Architecture ; City Gate ; Fountain ; Caravan ; Camel ; Traditional Costume

Information About the Original:

Additional:

Bitinya (Bithynia) Krallığı MÖ 377 ve MÖ 64 yılları arasında İzmit Körfezi, İstanbul, Sakarya ve Bursa arasında kalan bölgede hüküm sürmüş ve başkenti Nikea (İznik) olan bir devlettir. Bitinya krallığı Trakya kökenli Bitinler tarafından kurulmuştur.

The Kingdom of Bithynia (Bithynia) is a state that ruled between the Gulf of Izmit, Istanbul, Sakarya and Bursa between 377 BC and 64 BC, and its capital was Nikea (Iznik). The Bithynia kingdom was founded by the Bits of Thracian origin.

© Copyright
bottom of page