top of page

Antakya'dan Gelirken Belen Geçiti Ve Nur (Gavur-Amanos ) Dağları

The Pass Of Beilan, Mount Amanus, On The Approach From Antioch

Printing Date of  Antique Print:

1836

Antique Print Type:

Steel Engraving

Çelik Baskı

Artist (Painter):

William Henry Bartlett (1809-1854)

Created by (Engraver):

James Tingle (Active 1824-1850)

Published Book-Printing House:

Syria, The Holy Land, Asia Minor & C. Illustrated. In A Series Of Views, Drawn From Nature By W.H.Bartlett, William Purser & C. By John Carne (Fisher, Son & Co. London & Paris, 1836)

Antakya'dan Gelirken Belen Geçiti Ve Nur (Gavur-Amanos ) Dağları

Antique Print Original Name: 

The Pass Of Beilan, Mount Amanus, On The Approach From Antioch

Labels:

Antakya'dan Gelirken Belen Geçiti Ve Nur (Gavur-Amanos) Dağları ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1836 ; Ülke ; Şehir ; Türkiye ; Antakya ; Antioch ; Belen ; Türk ; Oryantal ; Kutsal Topraklar ; Osmanlı İmparatorluğu ; Belen Geçiti Köprüsü

The Pass of Beilan, Mount Amanus, on the Approach from Antioch ; Antique Print ; 19.Century ; 1836 ; Country ; City ; Turkey ; Antakya ; Antioch ; Belen ; Turkish ; Holy Land ; Oriental ; Ottoman Empire ; Nur (Gavur-Amanos ) Mountain ; Bridge Of Pass Of Belen

Information About the Original:

Additional:

Belen geçiti tarih boyunca Suriye Kapısı, Amanos Kapısı, Pagrae, Bakras, Bab-ı İskenderun (İskendurun kapısı), Mozaik Bagras gibi adlarla bilinmektedir. Günümüzde Hatay'da Belen İlçesinde ve Nur Dağları üzerinde yer alan Belen Geçidi, İskenderun ve Antakya şehirlerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yer almaktadır. Geçitin denize bakan ucuna Belen, Amik ovasına doğru olan doğu tarafına ise Bakras adı verilmiştir. Belen'in ilk kuruluşu derbent (küçük geçit kalesi) şeklinde olup Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle geçite cami, hamam ve han yaptırıldığı ve buraya 250 derbentçi (geçit korucusu) yerleştirildiği bilinmektedir.Dar vadinin bir yanından diğerine geçilen ve gravürde de resmedilen ünlü Belen geçiti köprüsü günümüzde bulunmamaktadır.

Belen passage has been known throughout history with names such as Syria Gate, Amanos Gate, Pagrae, Bakras, Bab-i Iskenderun (Iskendurun Gate), Mosaic Bagras. Belen Pass is located in Belen District of Hatay City and on Nur (Gavur) Mountains. It is located on the highway connecting the cities of Iskenderun and Antakya. The end of the passage facing the sea is called Belen, and the eastern side towards the Amik plain is called Bakras. Belen's first establishment was in the form of derbent (Small passage castle). It is known that by the order of Sultan Suleyman the Magnificent, a mosque, a bathhouse and an inn were built in the passage and 250 derbentmen (parade guards) were placed here. The famous Belen crossing bridge depicted in engraving does not exist today.

© Copyright
bottom of page