top of page

Samandağ Yakınlarında Selucia Pieria Antik Şehir Limanının Kalıntıları Ve Keldağ (Kılıçdağ)

Remains Of The Port Of Seleucia, Near Suadeah, Mount Cassius in The Distance-Restes Du Port De Seleucie Pres De Suadeah, Le Mont Casius Dans Le Lointain

Gravürün Basım Tarihi:

1847

Baskı Türü:

Steel Engraving
Çelik Baskı

Sanatçı (Ressam):

William Henry Bartlett (1809-1854)

Gravürü Yapan:

Albert Henry Payne (1812-1902)

Basıldığı Kitap-Basımevi:

Fisher, Son & Co. London & Paris, 1847
Samandağ Yakınlarında Selucia Pieria Antik Şehir Limanının Kalıntıları Ve Keldağ (Kılıçdağ)

Gravürün Orjinal İsmi: 

Remains Of The Port Of Seleucia, Near Suadeah, Mount Cassius in The Distance-Restes Du Port De Seleucie Pres De Suadeah, Le Mont Casius Dans Le Lointain

Etiketler:

Samandağ Yakınlarında Selucia Pieria Antik Şehir Limanının Kalıntıları Ve Keldağ (Kılıçdağ) ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1847 ; Ülke ; Şehir ; Türkiye ; Antakya ; Antioch ; Samandağ ; Türk ; Oryantal ; Kutsal Topraklar ; Osmanlı İmparatorluğu ; Çoban ; Antik Şehir ; Dağ ; Deniz Manzarası

Remains Of The Port Of Seleucia, Near Suadeah. Mount Cassius In The Distance-Restes Du Port De Seleucie Pres De Suadeah, Le Mont Casius Dans Le Lointain ; Antique Print ; 19.Century ; 1847 ; Country ; City ; Turkey ; Antakya ; Antioch ; Samandag ; Turkish ; Holy Land ; Oriental ; Ottoman Empire ; Ancient City ; Shepherd ; Keldag Mountain ; Kılıcdag Mountain ; Harbour ; Port

Gravürü Yapılan Resim Hakkında Bilgi:

İlave Bilgi:

Seleucia Pieria, Antakya'nın 35 kilometre batısında, Musa dağının güneyinde Samandağ ilçesinde bulunan antik bir şehirdir.Büyük İskender’den sonra kurulan Seleucus Krallığının hükümdarı Seleucus I.Nicator M.Ö. 300 tarihinde Seleucia Pieria (bu günkü Çevlik) liman kentini 12,5 km. uzunluğunda surlarla çevirerek kurmuş ve ülkesinin başkenti yapmıştır. Daha sonra Antakya (Antiochia) kurulup başkent oraya taşınmasına rağmen bulunduğu stratejik konum nedeniyle zenginleşmiş, büyümüş ve ticari bir liman olarak önemini devam ettirmiştir. Şehir 526 ve 528 yıllarında iki büyük depremle yıkılmıştır. Bugün şehrin giriş kapısı, liman, agora, mağaralar ve bazı yapıların çeşitli kısımlarını görmek mümkündür. Antik şehrin ismi Selefkiye olarak İncil’de “Elçilerin işleri” bölümünde yer almakta ve Havari Paul ile Barnabas ilk misyonerlik yolculuklarına bu limandan çıkmışlardır.

Seleucia Pieria is an ancient city located 35 kilometers west of Antakya, south of Musa Mountain, in Samandag district. Seleucus I Nicator, the ruler of the Seleucus Kingdom, founded the port city of Seleucia Pieria (today's Cevlik) in 300 BC, surrounded by 12.5 km long walls and made it the capital of his country. Later, although Antakya (Antiochia) was established and the capital moved there, it enriched and grew due to its strategic location and continued its importance as a commercial port. The city was destroyed by two major earthquakes in 526 and 528. Today, it is possible to see various parts of the city's entrance gate, harbor, agora, caves and some buildings. The name of the ancient city is included in the Bible as "Selefkiye" in the "Acts" section. Apostle Paul and Barnabas started their first missionary journey from this port.

Yüksek kaliteli hali için lütfen bizle iletişime geçiniz
bottom of page