top of page

Adana Ve Toros Dağları İle Birlikte Kavalalı İbrahim Paşanın Askerleri

Adana, Mount Taurus In The Distance-Adana, Le Mont Taurus Dans Le Lointain

Printing Date of  Antique Print:

1837-1838

Antique Print Type:

Steel Engraving

Çelik Baskı

Artist (Painter):

William Henry Bartlett (1809-1854)

Created by (Engraver):

William Finden (1787-1852)

Published Book-Printing House:

Syria, The Holy Land, Asia Minor & C. Illustrated. In A Series Of Views, Drawn From Nature By W.H.Bartlett, William Purser & C. By John Carne (Fisher, Son & Co. London & Paris)

Adana Ve Toros Dağları İle Birlikte Kavalalı İbrahim Paşanın Askerleri

Antique Print Original Name: 

Adana, Mount Taurus In The Distance-Adana, Le Mont Taurus Dans Le Lointain

Labels:

Adana Ve Toros Dağları İle Birlikte Kavalalı İbrahim Paşanın Askerleri ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1837-1838 ; Ülke ; Şehir ; Türkiye ; Türk ; Adana ; Oryantal ; Osmanlı İmparatorluğu ; Toros Dağları ; Seyhan Nehri ; Mimari ; Taş Köprü ; Adana Kalesi ; Asker ; Askeri Kostüm ; Kilikya

Adana, Mount Taurus In The Distance-Adana, Le Mont Taurus Dans Le Lointain ; Antique Print ; 19.Century ; 1837-1838 ; Country ; City ; Turkey ; Adana ; Oriental ; Ottoman Empire ; Architecture ; Adana Castle ; Tas Bridge ; Toros(Taurus) Mountain ; Seyhan River ; Cilicia ; Asia Minor ; Soldier ; Military Costume ; Kavalali Ibrahim Pasha

Information About the Original:

Additional:

Gravür, Kavalalı İbrahim Paşa'nın 1832-1840 yılları arasında Adana'yı işgali sırasında çizilmiştir. Gravürün arka fonunda görülen Adana Kalesi, İbrahim paşanın emriyle yıktırıldığı için bugün bir iki parça duvar enkazından ve "Kalekapısı", "Tarsuskapısı" gibi isimlerden başka bir yapı kalmamıştır.Adana’nın sembol yapısı Taş Köprü, Roma döneminde 21 gözlü olarak inşa edilmiş ancak köprünün kara kısmı dolgularla küçülerek bugün 14 gözlü olarak şehrin tam ortasında Seyhan ve Yüreğir merkez ilçelerini birbirine bağlamaktadır.

The engraving depicts the invasion of Adana by Kavalali Ibrahim Pasha between 1832-1840. Adana Castle, seen on the back of the engraving, was demolished by the order of Ibrahim Pasha from Kavala. Today, one or two pieces of wall wreckage and "Kalekapisi", "Tarsuskapisi" remain from the castle. The symbolic structure of Adana, Stone Bridge, was built in Roman times with 21 eyes, but today the land part of the bridge is reduced with fillings and today it is 14 eyes. The bridge is located in the middle of the city and connects the districts of Seyhan and Yuregir.

© Copyright
bottom of page