top of page

Büyük Mezarlıktan Dolmabahçe

Dolma Batche From The Necropolis Of Pera-Dolma Batche

Printing Date of  Antique Print:

1840

Antique Print Type:

Steel Engraving-Original Hand Colored

Çelik Baskı-Orijinal Elle Boyama

Artist (Painter):

William Henry Bartlett (1809-1854)

Created by (Engraver):

E.Benjamin (Active 1834-1846)

Published Book-Printing House:

The Beauties Of The Bosphorus (London Published For Proprietors By Geo. Virtue 26 Ivy Lane)

Büyük Mezarlıktan Dolmabahçe

Antique Print Original Name: 

Dolma Batche From The Necropolis Of Pera-Dolma Batche

Labels:

Büyük Mezarlıktan Dolmabahçe ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1840 ; Ülke ; Şehir ; Türkiye ; Türk ; İstanbul ; Oryantal ; Mezarlk ; Kabristan ; Mezar ; Türbe ; Cenaze ; Boğaziçi ; Şehir Manzarası

Dolma Batche From The Necropolis Of Pera-Dolma Batche ; Antique Print ; 19.Century ; 1840 ; Country ; Turkey ; Turkish ; City ; Constantinople ; Istanbul ; Oriental ; Cemetery ; Grave ; Tomb ; Funeral ; Bosphorus ; Cityscapes

Information About the Original:

Additional:

Büyük kabristan-mezarlık günümüzün Taksim Meydanından başlayıp Taksim Gezi Alanı ile Radyoevi arasındaki araziyii ve burdan denize inen yamaçlarını kaplardı. 19 yüzyılın ortalarından itibaren kademeli olarak iskana açılan bu mezarlık günümüzde bulunmamaktadır.

The big cemetery covered the land starting from Taksim Square and extending from Taksim Travel to Radio House and its slopes descending to the sea. This cemetery, which has been gradually opened to settlement since the middle of the 19th century, does not exist today.

© Copyright
bottom of page