top of page

Beşiktaştaki Çırağan Sarayından İstanbul Manzarası

Scene From Above The New Palace Of Beshik-Tash

Printing Date of  Antique Print:

1839

Antique Print Type:

Steel Engraving-Original Hand Colored

Çelik Baskı-Orijinal Elle Boyama

Artist (Painter):

William Henry Bartlett (1809-1854)

Created by (Engraver):

Robert Wallis (1794-1878) 

Published Book-Printing House:

The Beauties Of The Bosphorus (London Published For Proprietors By Geo. Virtue 26 Ivy Lane, 1839)

Beşiktaştaki Çırağan Sarayından İstanbul Manzarası

Antique Print Original Name: 

Scene From Above The New Palace Of Beshik-Tash

Labels:

Beşiktaştaki Çırağan Sarayından İstanbul Manzarası ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1839 ; Ülke ; Şehir ; Türkiye ; Türk ; İstanbul ; Oryantal ; Eski Çırağan Sarayı ; Beşiktaş ; Boğaziçi ; Şehir Manzarası

Scene from Above the New Palace of Beshik-Tash ; Antique Print ; 19.Century ; 1839 ; Country ; Turkey ; Turkish ; City ; Constantinople ; Istanbul ; Oriental ; Old Cıragan Palace ; Bsşiktas ; Bosphorus ; Cityscapes

Information About the Original:

Additional:

Eski Çırağan Sarayı Padişah II.Mahmut tarafından 1834 yılında Beşiktaş'ta inşa ettirilmiştir. 1857 yılında yıktırılarak aynı yere bugünkü Çırağan sarayı yaptırılmıştır.

The old Çırağan Palace was built by Sultan Mahmut II. in Beşiktaş in 1834. It was demolished in 1857 and today's Çırağan Palace was built in the same place.

© Copyright
bottom of page