top of page

Lytton Kontu Edward Robert Lytton Bulwer Lytton, 18 Mart 1876

"The Vice Empress"-March 18 1876-Edward Robert Lytton Bulwer Lytton, 1st Earl of Lytton

Printing Date of  Antique Print:

1876

Antique Print Type:

Chromolithography

Kromolitografi (Renkli Taş Baskı)

Artist (Painter):

Leslie Ward (1851-1922)

Created by (Engraver):

Published Book-Printing House:

Vincent Brooks Day & Son Lith.

Lytton Kontu Edward Robert Lytton Bulwer Lytton, 18 Mart 1876

Antique Print Original Name: 

"The Vice Empress"-March 18 1876-Edward Robert Lytton Bulwer Lytton, 1st Earl of Lytton

Labels:

Lytton Kontu Edward Robert Lytton Bulwer Lytton, 18 Mart 1876 ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1876 ; Karikatür ; Hiciv ; Mizah ; Vanity Fair ; Kostüm ; Devlet Adamı ; Politikacı ; Şair ; Kont ; Edward Robert Lytton Bulwer Lytton (1831-1891)

"The Vice Empress"-March 18 1876-Edward Robert Lytton Bulwer Lytton, 1st Earl of Lytton ; Antique Print ; 19.Century ; 1876 ; Caricature ; Satire ; Humour ; Vanity Fair ; Costume ; Statesman ; Politician ; Poet ; Earl ; Edward Robert Lytton Bulwer Lytton (1831-1891)

Information About the Original:

Additional:

Vanity Fair, 1868 ile 1914 yılları Arasında İngiltere'de Haftalık Yayımlanan sosyal, edebi ve politik içerikli Bir Dergidir. Derginin en popüler yanı, günün ünlü erkek ve kadınlarının tam sayfa karikatürleriydi. Vanity Fair için çalışan en ünlü iki sanatçı "Ape" (Carlo Pellegrini) ve "Spy" (Leslie Ward) idi.

Vanity Fair is a weekly magazine with social, literary and political content published in England between 1868 and 1914. The most popular feature of the magazine were full-page cartoons of famous men and women of the day. The two most famous artists working for Vanity Fair were "Ape" (Carlo Pellegrini) and "Spy" (Leslie Ward). But many other artists provided images for this long running series of delightful caricatures.

© Copyright
bottom of page