top of page

Politikacı ve Devlet Adamı Galloway Kontu Alan Plantagenet Stewart, 1 Şubat 1873

Statesmen, No.138 (Alan Plantagenet Stewart, 10th Earl of Galloway)"Army reorganization"- Feb.1 1873

Printing Date of  Antique Print:

1873

Antique Print Type:

Chromolithography

Kromolitografi (Renkli Taş Baskı)

Artist (Painter):

Melchiorre Delfico (1825-1895)

Created by (Engraver):

Published Book-Printing House:

Politikacı ve Devlet Adamı Galloway Kontu Alan Plantagenet Stewart, 1 Şubat 1873

Antique Print Original Name: 

Statesmen, No.138 (Alan Plantagenet Stewart, 10th Earl of Galloway)"Army reorganization"- Feb.1 1873

Labels:

Politikacı ve Devlet Adamı Galloway Kontu Alan Plantagenet Stewart, 1 Şubat 1873 ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1873 ; Karikatür ; Hiciv ; Mizah ; Vanity Fair ; Milletvekili ; Kostüm ; Elbise ; İngiliz ; Alan Plantagenet Stewart (1835-1901)

Statesmen, No.138 (Alan Plantagenet Stewart, 10th Earl of Galloway)"Army reorganization"- Feb.1 18732 ; Antique Print ; 19.Century ; 1873 ; Caricature ; Satire ; Humour ; Vanity Fair ; Costume ; Dress ; Member of Parliament ; English ; Alan Plantagenet Stewart (1835-1901)

Information About the Original:

Additional:

Vanity Fair, 1868 ile 1914 yılları Arasında İngiltere'de Haftalık Yayımlanan sosyal, edebi ve politik içerikli Bir Dergidir. Derginin en popüler yanı, günün ünlü erkek ve kadınlarının tam sayfa karikatürleriydi. Vanity Fair için çalışan en ünlü iki sanatçı "Ape" (Carlo Pellegrini) ve "Spy" (Leslie Ward) idi.

Vanity Fair is a weekly magazine with social, literary and political content published in England between 1868 and 1914. The most popular feature of the magazine were full-page cartoons of famous men and women of the day. The two most famous artists working for Vanity Fair were "Ape" (Carlo Pellegrini) and "Spy" (Leslie Ward). But many other artists provided images for this long running series of delightful caricatures.

© Copyright
bottom of page