top of page

Seçilmiş Piskoposun İki Asistanı İle Kendini Sunması-Piskoposun Ant İçmesi-Seçilmiş Piskoposun Secde Etmesi-Piskoposun Başına Kutsal Yağ Sürülmesi-Piskoposun Ellerine Kutsal Yağ Sürülmesi-Piskoposa Dini Eşyalarının Verilmesi

The Bishop Elect Presents Himself With The Two Assistants-Takes The Oath-The Bishop Elect Falls Prostrate-Anointed-Has His Hand Anointed-The Pastoral Staff Given Him

Gravürün Basım Tarihi:

1723-1739

Baskı Türü:

Copper Engraving
Bakır Baskı

Sanatçı (Ressam):

Bernard Picart (1673-1733)

Gravürü Yapan:

Basıldığı Kitap-Basımevi:

The Ceremonies And Religious Customs Of Various Nations Of The Known World
Seçilmiş Piskoposun İki Asistanı İle Kendini Sunması-Piskoposun Ant İçmesi-Seçilmiş Piskoposun Secde Etmesi-Piskoposun Başına Kutsal Yağ Sürülmesi-Piskoposun Ellerine Kutsal Yağ Sürülmesi-Piskoposa Dini Eşyalarının Verilmesi
Seçilmiş Piskoposun İki Asistanı İle Kendini Sunması-Piskoposun Ant İçmesi-Seçilmiş Piskoposun Secde Etmesi-Piskoposun Başına Kutsal Yağ Sürülmesi-Piskoposun Ellerine Kutsal Yağ Sürülmesi-Piskoposa Dini Eşyalarının Verilmesi
The Bishop Elect Presents Himself With The Two Assistants-Takes The Oath-The Bishop Elect Falls Prostrate-Anointed-Has His Hand Anointed-The Pastoral Staff Given Him

Gravürün Orjinal İsmi: 

The Bishop Elect Presents Himself With The Two Assistants-Takes The Oath-The Bishop Elect Falls Prostrate-Anointed-Has His Hand Anointed-The Pastoral Staff Given Him

Etiketler:

Seçilmiş Piskoposun İki Asistanı İle Kendini Sunması-Piskoposun Ant İçmesi-Seçilmiş Piskoposun Secde Etmesi-Piskoposun Başına Kutsal Yağ Sürülmesi-Piskoposun Ellerine Kutsal Yağ Sürülmesi-Piskoposa Dini Eşyalarının Verilmesi ; Gravür ; 18.Yüzyıl ; 1723-1739 ; Din ; Dini Tören ; Dini Kostüm

The Bishop Elect Presents Himself With The Two Assistants-Takes The Oath-The Bishop Elect Falls Prostrate-Anointed-Has His Hand Anointed-The Pastoral Staff Given Him ; Antique Print ; 18.Century ; 1723-1739 ; Religion ; Religious Ceremony ; Religious Costume

Gravürü Yapılan Resim Hakkında Bilgi:

İlave Bilgi:

Yüksek kaliteli hali için lütfen bizle iletişime geçiniz
bottom of page