top of page

İspanyol Engizisyon Mahkemesinin Ateşe Atma Cezası, Lizbon, Portekiz

The Auto Da Fe Or Act Of Faith, Of The Spanish İnquisition

Printing Date of  Antique Print:

1790'lar

Antique Print Type:

Copper Engraving

Bakır Baskı

Artist (Painter):

Created by (Engraver):

Samuel Freeman (1773-1857)

Published Book-Printing House:

İspanyol Engizisyon Mahkemesinin Ateşe Atma Cezası, Lizbon, Portekiz

Antique Print Original Name: 

The Auto Da Fe Or Act Of Faith, Of The Spanish İnquisition

Labels:

İspanyol Engizisyon Mahkemesinin Ateşe Atma Cezası, Lizbon, Portekiz ; Gravür ; 18.Yüzyıl ; 1790'lar ; Din ; Ülke ; Şehir

The Auto Da Fe Or Act Of Faith, Of The Spanish İnquisition ; Antique Print ; 18.Century ; 1790's ; Religion ; Country ; City ; Portugal ; L,isbon

Information About the Original:

Additional:

İspanyol Engizisyonu Castilla kraliçesi I Isabella'nın talebi ile Papa IV Sixtus tarafından 1483 yılında onaylandı. Müslümanlar ve Yahudilerin Hristiyanlaştırılmasını amaçlanmıştır. 200.000'e yakın Yahudi, 1492 yılında İspanya'yı terk etti. Bir çoğu da Osmanlı İmparatorluğu'na sığındı. Müslümanlara ise yapılan anlaşmalar gereği başlarda iyi muamelede bulunulmuş ise de, bu durum bir yıl bile sürmemiştir. Yüzbinlerce Arap kökenli ya da bugün İspanya olarak bildiğimiz bölgenin yerli halklarından oluşan Müslümanlar ile Yahudiler engizisyon mahkemelerinde katledildi veya görünürde Hıristiyan olarak morisko denilen grupları oluşturdular. Sonraki dönemlerde asimile edilemeyenlerin tamamı Kuzey Afrika başta olmak üzere Dünya'nın diğer yerlerine sürülmüştür

The Spanish Inquisition was approved by Pope IV Sixtus in 1483 at the request of Isabella I of Castile.It is aimed at Christianizing Muslims and Jews.
200,000 Jews left Spain in 1492. Many of them also took refuge in the Ottoman Empire. Hundreds of thousands of Muslims and Jews of Arab origin, or indigenous peoples of the region we know today as Spain, were massacred in the inquisition courts. Christianized Muslims and Jews formed groups called moriscos. All of those who could not be assimilated in the following periods were exiled to other parts of the world, especially North Africa.

© Copyright
bottom of page