top of page

Çobanların Hazreti Meryem, Yusuf ve Yemlikte Yatan Bebek Hazreti İsa'yı Bulmaları, Luke (Luka), Chapter (Bölüm) 2. Verse (Ayet) 16.

And They came With Haste And Found Mary And Joseph & The Babe lying In A Manger, St.Luke Ch. 2. V. 16.

Gravürün Basım Tarihi:

1769

Baskı Türü:

Copper Engraving
Bakır Baskı

Sanatçı (Ressam):

Charles Andre Van Loo (1705-1765)

Gravürü Yapan:

Charles Grignion (1721-1810)

Basıldığı Kitap-Basımevi:

Boden & Adams's Bible
Çobanların Hazreti Meryem, Yusuf ve Yemlikte Yatan Bebek Hazreti İsa'yı Bulmaları, Luke (Luka), Chapter (Bölüm) 2. Verse (Ayet) 16.

Gravürün Orjinal İsmi: 

And They came With Haste And Found Mary And Joseph & The Babe lying In A Manger, St.Luke Ch. 2. V. 16.

Etiketler:

Çobanların Hazreti Meryem, Yusuf ve Yemlikte Yatan Bebek Hazreti İsa'yı Bulmaları, Luke(Luka) 2.Verse(Ayet) 16. ; Gravür ; 18.Yüzyıl ; 1769 ; Din ; İncil ; Yeni Ahit ; Portre ; Kadın ; Erkek ; Çocuk ; Melek ; Kostüm ;
Süsleme ; Dekoratif Bordür

And They came With Haste And Found Mary And Joseph & The Babe lying In A Manger, St.Luke Ch. 2. V. 16.ntique Print ; 18.Century ; 1769 ; Religion ; Bible ; New Testament ; Potrait ; Woman ; Man ; Child ; Costume ; Shepherd ; Ornamental ; Decorative Border ; Angel

Gravürü Yapılan Resim Hakkında Bilgi:

İlave Bilgi:

Yüksek kaliteli hali için lütfen bizle iletişime geçiniz
bottom of page