top of page

Hazreti Meryem ve Hazreti İsa'nın Mısır'a Kaçırılmasının Hazreti Yusuf'a İletilmesi, Matthew (Matta), Chapter (Bölüm) II. Verse (Ayet) 13.

The Angel Appearing To Joseph - Der Engel Esscheint Joseph, Matthew C.2. V.13.

Gravürün Basım Tarihi:

1850'ler

Baskı Türü:

Steel Engraving
Çelik Baskı

Sanatçı (Ressam):

Gravürü Yapan:

Albert Henry Payne (1812-1902)

Basıldığı Kitap-Basımevi:

Gravürün Orjinal İsmi: 

The Angel Appearing To Joseph - Der Engel Esscheint Joseph, Matthew C.2. V.13.

Etiketler:

Hazreti Meryem ve Hazreti İsa'nın Mısır'a Kaçırılmasının Hazreti Yusuf'a İletilmesi, Matthew(Matta) II. Verse(Ayet) 13. ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1850'ler ; Din ; İncil ; Yeni Ahit ; Matta ; Portre ; Erkek ; Kadın ; Çocuk ;
Kostüm ; Marangoz ; Melek

Behold Ye Angel Of Ye Lord Appeareth To Joseph In A Dream Saying Arise & Take The Young Child & His Mother & Flee Into Egypt, Matth. II. Verse 13. ; Antique Print ; 19.Century ; 1850's ; Religion ; Bible ;
New Testament ; Potrait ; Man ; Woman ; Child ; Costume ; Angel ; Carpenter

Gravürü Yapılan Resim Hakkında Bilgi:

İlave Bilgi:

Yüksek kaliteli hali için lütfen bizle iletişime geçiniz
bottom of page