top of page

1876-1877 Osmanlı-Sırp Savaşı Sırasında İngiliz Ulusal Cemiyeti'nin Taşınması-1.Paratjin'de Yaralıların Taşınması İçin Hastahaneden Han Avlusuna Getirilmesi 2.Baron Mundy'nin Hastalerın Getirilişini Kontrol Etmesi 3.Paratjin'den Semendria'ya Giden Ambulanslar 4..Mr.Kennett'in Hastalar İçin Yoldan Üzüm Alması 5.Oratchia'da Akşam Yemeği 6. Semendria'ya Varış

The War İn Servia-Four Days With The British National Society's Transport-1.Bringing Wounded From The Hospitals To The inn Yard At Paratjin 2.Scene in The inn Yard, Baron Mundy Superintending 3.Ambulance Starting From Paratjin For Semendria 4.Mr.Kennett Buying Grapes For The Wounded On The Road 5.Dinner At Oratchia 6.Arrival At Semendria

Printing Date of  Antique Print:

1876

Antique Print Type:

Woodblock Engraving (Newspaper-Text on Reverse)

Tahta Baskı (Gazete-Arkası Yazılı)

Artist (Painter):

Created by (Engraver):

Published Book-Printing House:

The İllustrated London News (December 09 1876-Page 565)

1876-1877 Osmanlı-Sırp Savaşı Sırasında İngiliz Ulusal Cemiyeti'nin Taşınması-1.Paratjin'de Yaralıların Taşınması İçin Hastahaneden Han Avlusuna Getirilmesi 2.Baron Mundy'nin Hastalerın Getirilişini Kontrol Etmesi 3.Paratjin'den Semendria'ya Giden Ambulanslar 4..Mr.Kennett'in Hastalar İçin Yoldan Üzüm Alması 5.Oratchia'da Akşam Yemeği 6. Semendria'ya Varış

Antique Print Original Name: 

The War İn Servia-Four Days With The British National Society's Transport-1.Bringing Wounded From The Hospitals To The inn Yard At Paratjin 2.Scene in The inn Yard, Baron Mundy Superintending 3.Ambulance Starting From Paratjin For Semendria 4.Mr.Kennett Buying Grapes For The Wounded On The Road 5.Dinner At Oratchia 6.Arrival At Semendria

Labels:

1876-1877 Osmanlı-Sırp Savaşı Sırasında İngiliz Ulusal Cemiyeti'nin Taşınması-1.Paratjin'de Yaralıların Taşınması İçin Hastahaneden Han Avlusuna Getirilmesi 2.Baron Mundy'nin Hastalerın Getirilişini Kontrol Etmesi 3.Paratjin'den Semendria'ya Giden Ambulanslar 4..Mr.Kennett'in Hastalar İçin Yoldan Üzüm Alması 5.Oratchia'da Akşam Yemeği 6. Semendria'ya Varış ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1876 ; Askeriye ; Asker ; Taşıma ; Ulaşım ; At Arabası ; Tıp ; 1876-1877 Osmanlı-Sırp Savaşı

The War İn Servia-Four Days With The British National Society's Transport-1.Bringing Wounded From The Hospitals To The inn Yard At Paratjin 2.Scene in The inn Yard, Baron Mundy Superintending 3.Ambulance Starting From Paratjin For Semendria 4.Mr.Kennett Buying Grapes For The Wounded On The Road 5.Dinner At Oratchia 6.Arrival At Semendria ; Antique Print ; 19.Century ; 1876 ; Military ; Soldier ; Transportation ; Cart ; Coach ; Vehicle ; Medical ; 1876-1877 Ottoman-Serbian War

Information About the Original:

Additional:

© Copyright
bottom of page